درباره شرکت

شرکت مهرگان پرتو شار، از جمله تخصصی ترین ارائه دهندگان تجهیزات آنالیز دستگاهی و آزمایشگاهی در ایران می باشد، حضور متخصصین آنالیز دستگاهی حرفه ای به همراه تیم اقتصادی و بازرگانی این شرکت سبب توانایی انحصاری شرکت در خصوص ارائه خدماتی از قبیل واردات ، نصب ،راه اندازی، آموزش و تعمیرات گشته است.

 شرکت مهرگان پرتو شار آماده ارائه خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی در خصوص تجهیزات آنالیز دستگاهی ، آزمایشگاه عمومی و ابزار دقیق می باشد:

تجهیزات آنالیز دستگاهی

  • تجهیزات اسپکتروسکوپی شامل : اسپکتروفتومتر FT IR ، اسپکتروفتومتر UV VIS ، Atomic absorption ، اسپکتروفتومتر Fluorescence و ICP
  • تجهیزات کروماتوگرافی : شامل کروماتوگراف گازی ، HPLC ، GPC ، GC MS ، GC MS/MS ، HPLC MS ، HPLC MS/MS
  • تجهیزات آنالیز سطح BET ، تجهیزات آنالیز حرارتی شامل DSC ، TGA ، DMA و اندازه گیری سایز نانو ذرات
  • تجهیزات پیشرفته شامل میکروسکوپ الکترونی SEM و تجهیزات X-Ray و دوربین های پرسرعت

 تجهیزات آزمایشگاه عمومی و ابزار دقیق

تجهیزات حرارتی سرمایشی شامل آون آزمایشگاهی ، آون خلا ، کوره آزمایشگاهی ، سیرکولاتور سرمایشی و گرمایشی ، التراسونیک هموژنایزر ، حمام التراسونیک ، یخچال آزمایشگاهی ، فلومتر ، فلو کنترلر ، دتکتور گاز ، ژنراتور گاز ، ژنراتور هیدروژن ، پمپ تزریق و  دیگر دستگاه ها

همراهی پژوهندگان محترم  ایران در جهت ارائه خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی در تجهیزات آزمایشگاهی بزرگترین افتخار شرکت پرتو شار می باشد.