محصولات

شــرکت پرتوشــار ، آماده ارائــه خدمــات بازرگانــی و مهندســی در حــوزه تجهیــزات ذیــل می باشــد:

آزمایشگاه عمومی

 • سیستم های گرمایشی و سرمایشی نظیر آون های آزمایشگاهی ، کوره های آزمایشگاهی و انکوباتور از شرکت های JeioTech ، Memmert و France-ETUV
 • سیرکولاتور های سرمایشی ، گرمایشی و سرمایشی گرمایشی از شرکت های معتبر Julabo و JeioTech
 • یخچال فریزر آزمایشگاهی از برندهای معتبر Julabo و JeioTech
 • تجهیزات التراسونیک نظیر التراسونیک هموژنایزر و حمام التراسونیک از شرکت های James ، Qsonica و Scientz
 • انواع یکنواخت کننده ها و همزن ها

تجهیزات آنالیز دستگاهی

 • تجهیزات کروماتوگرافی نظیر کروماتوگراف گازی GC ، GC-MS ، کروماتوگرافی مایع HPLC ، LC و LC-MS ، کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC از شرکت های PerkinElmer، Agilent، Thermo Scientific و  Shimadzu
 • تجهیزات اسپکتروسکوپی نظیر اسپکتروفتومتر FT-IR، اسپکتروفتومتر UV-Vis، طیف سنجی جذب اتمی AAS، اسپکتروفتومتر فلورسانس FS ، اسپکتروفتومتر NMR، طیف سنجی پلاسما جفت شده القایی ICP و اسپکتروسکوپی رامان Raman از شرکت های Bruker، PerkinElmer، Agilent، Thermo Scientific، Shimadzu، GBC، PG Instrument، AquaLabo و Ewai
 • تجهیزات آنالیز سطح ، اندازه گیری سایز ذرات و نانو ذرات DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta View از شرکت های Particle metrix، BrookHaven، Malvern، Micromeritics و Bettersize و اندازه گیری سطح ویژه BET از شرکت های  Micromeritics و Quantachrome
 • تجهیزات میکروسکوپ الکترونی نظیر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و میکروسکوپ نیروی اتمی AFM از شرکت های Jeol ، FEI ، Hitachi ، Shimadzu و Thermo Scientific
 • تجهیزات آنالیز اشعه ایکس نظیر پراش اشعه ایکس XRD و فلورسانس اشعه ایکس XRF از شرکت هایBruker ، Hitachi  و Rigaku
 • تجهیزات آنالیز حرارتی نظیر TGA ، DSC ، DMA و غیره از شرکت هایTA Instruments ، PerkinElmer  و Shimadzu

الکتروشیمی

 • تجهیزات الکتروشیمی نظیر پتانسیواستات گالوانواستات ، تستر باتری ، تستر پیل سوختی ، تستر سل خورشیدی 
 • تجهیزات جانبی نظیر الکترودها و سل های الکتروشیمیایی و غیره از شرکت های Biologic ، Gamry ، Digatron ، Wonatech ، Corrtest ، Kikusui ، McScience و Zensor

ابزار دقیق

 • انواع پمپ تزریق نظیر پمپ پریستالتیک ، پمپ سرنگی و پمپ فشاربالا از شرکت های معتبر نظیر Longer pump ، Flom ، Eldex ، Shenchen و Chemyx
 • ژنراتور گاز نظیرژنراتور هیدروژن و ژنراتور نیتروژن از شرکت های F.DGSi و F.DBSi
 • دتکتور گاز نظیر دتکتور گاز پرتابل و دتکتور گاز ثابت از شرکت های GasBadge Pro ، HW Sensor و Bosean
 • فلومتر و فلوکنترلر نظیر فلومتر و فلوکنترلر گازی و فلومتر و فلوکنترلر جرمی از شرکت های ALICAT و Sierra
 • دوربین پرسرعت از برند معتبر AOS
12345...8081مجموع 1618 محصول
12345...8081مجموع 1618 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 14 کاربر