مشخصات کلی

واحد خدمات فنی و مهندسی شرکت پرتوشار با سال‌ ها سابقه تخصصی در زمینه تعمیر تجهیزات آنالیز دستگاهی، دارای تاییدیه رسمی از شرکت ‌های معتبر و با همراهی دیگر متخصصین تجهیزات آنالیز دستگاهی داخلی و خارجی مشغول به فعالیت بوده و آماده ارائه هر نوع خدمات مربوط به انواع محصولات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR از شرکت Bruker می باشد. از انواع اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR قابل تعمیر شرکت Bruker توسط شرکت پرتوشار می توان به مدل های زیر اشاره کرد:

 • اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Minispec mq series
 • اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Minispec mq one
 • اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Avance 500
 • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Avance 600
 • اسپکتروفتومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 400
 • اسپکترومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 500
 • اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 600
 • طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 700
 • اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 750
 • اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 800
 • اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 400 WB
 • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 600 WB
 • اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR مدل Ascend 800 WB

از جمله خدمات فنی و مهندسی ارائه شده در زمینه محصولات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR که توسط شرکت پرتوشار انجام می شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نصب و راه اندازی محصولات اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR و تعمیر محصولات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR و انجام بازرسی های دوره‌ای اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR
 • کالیبراسیون و آموزش کاربری محصولات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR برای دارندگان دستگاه
 • تامین قطعات یدکی و تجهیزات نمونه سازی کلیه محصولات طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته NMR
 • امکان ارسال انواع محصولات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR جهت تعمیر اساسی و یا تعویض قطعات آسیب دیده به کشور سازنده و بازگشت دستگاه در مدت زمان کوتاه
10 / 10
از 1 کاربر