مشخصات کلی

 

دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ZetaView

  • مدل : ZetaView
  •  سازنده: Particle Metrix
  • کشور سازنده: آلمان

دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ( zeta potential ) مدل ®ZetaView ساخت شرکت Particle Metrix، کشور آلمان، به عنوان یکی از اصلی ­ترین سیستم­ ها در زمینه­ ی ردیابی نانو ذرات Nanoparticle Tracking Analyzer NTA است که به منظور اندازه­ گیری سایز هیدرودینامیکی، اولین الکتروفورز پتانسیل زتا، سایز انتشار براونی و غلظت نانو ذرات بکار برده می­ شود. عملکرد این دستگاه آنالیز پتانسیل زتا ( آنالیز زتا پتنشال ) بر اساس اسکن نتایج پتانسیل زتا و سایز هیستوگرام هزاران ذره استوار شده ­است. بعلاوه غلظت ذرات را می­ توان از طریق ارزیابی و شمارش فریم­ های ویدئویی ذرات با استفاده از این دستگاه پتانسیل زتا به دست آورد. در این دستگاه آنالیز پتانسیل زتا اندازه گیری، حمل سلول­ های نمونه با استفاده از چند دستگیره و بدون دخالت مستقیم دست انجام می­ گیرد. از اصلی ­ترین ویژگی­ های دستگاه آنالایزر پتانسیل زتا مدل ZetaView می­ توان به قابلیت اسکن خودکار آن، خودکانونی شوندگی آن، طراحی ضد ارتعاشی، قابلیت برخورداری از سیستم جانبی Slide-in cell cassette و امکان استفاده از بازه ­ی وسیعی از لیزرها  ( UV تا قرمز )، اشاره نمود. همچنین این دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا دارای ساختار " Slide-in " می باشد که با یک سیستم کنترلر دمایی و ضربه­ گیر کوپل گشته­ است. طراحی این دستگاه آنالیز زتا پتانسیل به عنوان یک ابزار خود تنظیم شونده و مقاوم بودن آن در برابر انواع ارتعاشات سبب افزایش یافتن پایداری و کیفیت نتایج فریم­ های ویدئویی و تصویری دستگاه آنالیز پتانسیل زتا گردیده ­است. این دستگاه قابلیت عملکردی در سه مد کاربردی مختلف شامل؛ اندازه ­گیری سایز، پتانسیل زتا و غلظت ذرات را دارد. تمام این ویژگی ها و خدمات دستگاه آنالیز سایز / پتانسیل زتا ارائه شده به واسطه ی شرکت Particle Metrix در سراسر دنیا، این دستگاه آندازه گیری زتا پتنشال را در صدر لیست فروش دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا قرار داده و خرید دستگاه اندازه گیری زتا پتانسیل را برای کاربرانش آسان کرده است.

معرفی محصول

دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ( zeta potential ) مدل ®ZetaView ساخت شرکت Particle Metrix، کشور آلمان، به عنوان یکی از اصلی ­ترین سیستم­ ها در زمینه­ ی ردیابی نانو ذرات Nanoparticle Tracking Analyzer NTA است که به منظور اندازه­ گیری سایز هیدرودینامیکی، اولین الکتروفورز پتانسیل زتا، سایز انتشار براونی و غلظت نانو ذرات بکار برده می­ شود. عملکرد این دستگاه آنالیز پتانسیل زتا ( آنالیز زتا پتنشال ) بر اساس اسکن نتایج پتانسیل زتا و سایز هیستوگرام هزاران ذره استوار شده ­است. بعلاوه غلظت ذرات را می­ توان از طریق ارزیابی و شمارش فریم­ های ویدئویی ذرات با استفاده از این دستگاه پتانسیل زتا به دست آورد. در این دستگاه آنالیز پتانسیل زتا اندازه گیری، حمل سلول­ های نمونه با استفاده از چند دستگیره و بدون دخالت مستقیم دست انجام می­ گیرد. از اصلی ­ترین ویژگی­ های دستگاه آنالایزر پتانسیل زتا مدل ZetaView می­ توان به قابلیت اسکن خودکار آن، خودکانونی شوندگی آن، طراحی ضد ارتعاشی، قابلیت برخورداری از سیستم جانبی Slide-in cell cassette و امکان استفاده از بازه ­ی وسیعی از لیزرها  ( UV تا قرمز )، اشاره نمود. همچنین این دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا دارای ساختار " Slide-in " می باشد که با یک سیستم کنترلر دمایی و ضربه­ گیر کوپل گشته­ است. طراحی این دستگاه آنالیز زتا پتانسیل به عنوان یک ابزار خود تنظیم شونده و مقاوم بودن آن در برابر انواع ارتعاشات سبب افزایش یافتن پایداری و کیفیت نتایج فریم­ های ویدئویی و تصویری دستگاه آنالیز پتانسیل زتا گردیده ­است. این دستگاه قابلیت عملکردی در سه مد کاربردی مختلف شامل؛ اندازه ­گیری سایز، پتانسیل زتا و غلظت ذرات را دارد. تمام این ویژگی ها و خدمات دستگاه آنالیز سایز / پتانسیل زتا ارائه شده به واسطه ی شرکت Particle Metrix در سراسر دنیا، این دستگاه آندازه گیری زتا پتنشال را در صدر لیست فروش دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا قرار داده و خرید دستگاه اندازه گیری زتا پتانسیل را برای کاربرانش آسان کرده است.

ZetaView

از اصلی­ ترین ویژگی­ های این دستگاه آنالیز پتانسیل زتا Zeta Potential می­توان به قابلیت اسکن خودکار آن، خودکانونی شوندگی آن، طراحی ضد ارتعاشی، قابلیت برخورداری از سیستم جانبی Slide-in cell cassette و امکان استفاده از بازه­ی وسیعی از لیزرها  (UV تا قرمز)، اشاره نمود.

همچنین مطابق تصویر زیر، در این دستگاه آنالیز پتانسیل زتا و آنالیز سایز نانو ذرات یک Cell channel cassette دارای ساختار " Slide-in " استفاده شده ­است که با یک سیستم کنترلر دمایی و ضربه­ گیر کوپل گشته­ است.

Slide-in cell cassette with sample cell carrier on top
Slide-in cell cassette with sample cell carrier on top

طراحی این دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا به عنوان یک ابزار خود تنظیم شونده و مقاوم بودن آن در برابر انواع ارتعاشات سبب افزایش یافتن پایداری و کیفیت نتایج فریم­ های ویدئویی و تصویری در آن گردیده ­است. با استفاده از اسکن چندگانه­ ی زیر مجموعه­ ها و میانگین­ گیری از داده­ های حاصل می­توان به نتایج پایدار و دقیق­تری دست یافت. دستگاه آنالیزر پتانسیل زتا مدل ZetaView  قابلیت عملکردی در سه مد کاربردی مختلف شامل؛ اندازه­گیری سایز، پتانسیل زتا و غلظت ذرات را دارد. در این دستگاه به واسطه­ ی ته ­نشینی (رسوب­گذاری) جهت داده ­شده­ ی دیواره ­ی سل از پوشش­ دهی نامتقارن سلول جلوگیری شده ­است. شکل زیر شمایی از میکروسکوپ پراگندگی نور لیزری این دستگاه آنالیز پتانسیل زتا که حساسیت آن نسبت به نانوذرات 100 برابر کمتر از سطح پراکندگی تقریبی یک میکرونی است را نشان داده است. 

میکروسکوپ پراگندگی نور لیزری دستگاه آنالیزور پتانسیل زتا مدل ®Zeta View

ویژگی ­های دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا مدل ZetaView

  •   محدوده ­ی اندازه­ گیری این دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا عمدتاً بستگی به ساختار نمونه دارد. برای مثال دستگاه آنالیزر پتانسیل زتا مدل ZetaView اندازه ­گیری را در محدوده­ ی سایزی 10 نانومتری انجام می­دهد. در مورد نمونه­ هایی که پایدار هستند ( به صورت رسوبی و یا شناور نیستند) پتانسیل زتا برای اندازه­ ی ذره­ ی 3 میکرومتری ممکن است مقدار بالایی باشد.
  • شمارش ذرات از روی ارزیابی فریم­ های ویدئویی برای تعداد ذرات به دست می­ آید.
  •  دقت اندازه ­گیری دستگاه آنالیز پتانسیل زتا، مدل ZetaView: برای پتانسیل زتا، 5 میلی ولت است که دقت آن 4 میلی ولت بوده و تکرار پذیری ابزار به ابزار 5mV می­باشد. برای تعیین سایز از یک سوسپانسون ساکن استاندارد 100nm استفاده شده ­است. 

مشخصات فنی

دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ZetaView

10^5 – 10^9  ذره بر میلیلیتر

بازه ی غلظت دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا مدل ZetaView

+500 میلی ولت و -500 میلی ولت

پتانسیل دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا مدل ZetaView

1-13

محدوده PH دستگاه آنالیز زتا پتنشیل مدل ZetaView

از 5 درجه سلسیوس تا 45 درجه سیسیوس

بازه دمایی دستگاه آنالیز پتانسیل زتا مدل ZetaView

بیشتر از 3 us cm-1 -  15 us cm-1

قابلیت هدایت دستگاه اندازه گیری زتا پتانسیل مدل ZetaView

2nL

حجم نمونه دستگاه آنالیز پتانسیل زتا مدل ZetaView

250*300*200

ابعاد دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا مدل ZetaView

8.5kg

وزن دستگاه آنالیز پتانسیل زتا مدل ZetaView

240-90V

منبع تغذیه دستگاه آنالیز زتا پتانسیل مدل ZetaView

لوازم جانبی

تجهیزات جانبی دستگاه اندازه گیری زتا پتنشال ( zeta potential )

 

 

سلول اندازه گیری 10 میلیمتری دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ( zeta potential )

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

 

 

سلول اندازه گیری 1 میلیمتری به همراه پیستون دستگاه آنالیز پتانسیل زتا ( zeta potential )

 تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات

 

 

سلول اندازه گیری 10 میلیمتری مشکی دستگاه آنالیز زتا پتانسیل 

 تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات

 

 

سلول اندازه گیری دما از 0 درجه سلسیوس تا 90 درجه سلسیوس دستگاه آنالیز پتانسیل زتا

 تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات

 

 

پیستون های 100، 200، 400، 1000، 1200، 1500 و 2000 میکرومتری 

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

  

 

الکترود pH از نوع شیشه ای و یا ژلی دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ( zeta potential )

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

 

 

سرپوش مناسب برای سلول اندازه گیری دستگاه آنالیز زتا پتنشال

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

 

 

سلول اندازه گیری فشار/جریان دستگاه اندازه گیری زتا پتانسیل

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

 

 

 

کیف مخصوص دستگاه آنالیز پتانسیل زتا ( zeta potential )

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

 

 

باتری دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ( zeta potential )

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

 

 

کیف مناسب برای انتقال کالا دستگاه آنالیز پتانسیل زتا ( zeta potential )

تجهیزات دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات 

دانلودها

دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ZetaView دانلود کاتالوگ دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات NANOflex
دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا ZetaView دانلود کاتالوگ دستگاه اندازه­ گیری سایز نانوذرات NANOflex

محصولات مرتبط

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر