مشخصات کلی

دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA

 • مدل : TMA 8310
 • سازنده: ADVANCE RIKO
 • کشور سازنده: ژاپن

دستگاه آنالیز گرما مکانیکی Thermomechanical Analyzer )  TMA ) ( دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) مدل TMA 8310 ساخت شرکت ADVANCE RIKO درکشور ژاپن می باشد. دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA (  دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) تغییرات ابعاد یا خواص مکانیکی نمونه را در حالی که تحت یک دوره دمایی قرار می گیرد، اندازه گیری می کند. دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA ( دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) از پروب های قابل تعویض در بارگذاری های متفاوت استفاده می کند تا تعدادی از اندازه گیری ها را انجام دهد، از جمله دمای نرم شدن یا دمای انتقال شیشه ، مدول کششی ، مدول فشرده سازی ، انبساط حرارتی ، دمای ذوب ، دمای انتقال فاز کریستالی ، دمای تبدیل کریستال به آمورف و خزش تحت بار ، تغییر ابعاد ماده.

مشخصات فنی

دستگاه آنالیزر ترمومکانیک TMA

مدل

    TMA 8310

حالت های اندازه گیری

بارگذاری متراکم

بارگذاری کششی

نفوذ

نوع

استاندارد

دمای بالا

-

نفوذ

روش نفوذ دیفرانسیلی با حساسیت بالا

سیستم تشخیص

انبساط دیفرانسیلی

انبساط غیر-دیفرانسیلی

انبساط دیفرانسیلی

اندازه نمونه استاندارد

 5 mm قطر (حداکثر 9mm)

ضخامت:  10 – 200 µm

 

5 mm قطر

طول : 10 – 20 mm

طول : 10, 15, 20 mm

عرض : 5 mm

 

ضخامت:  4 mm  (حداکثر)

مواد

SiO2

Al2O3

SiO2

حداکثر بارگذاری

1000 mN

محدوده دمای اندازه گیری

محدوده 1100°C

محدوده 1500°C

محدوده 600°C

نرخ حداکثر گرمایش

 100°C/min کوره دما پایین : 20 درجه سانتی گراد بر دقیقه 

محدوده اندازه گیری (FS)

5000 µm

حالت بارگذاری

  1.  بارگذاری ثابت ( تا 1000 mN  در جهت انقباض یا کشش، مرحله 1 mN )

  2.  بارگذاری با سرعت ثابت (تا 1000 mN  در جهت انقباض یا کشش، با نرخ1 – 500 mN/min )

  3. سیکل موج سینوسی ( نوسان از 1-1000 mN و فرکانس از 0.01 – 1 Hz )

محیط اندازه گیری

 هوا، گاز بی اثر یا جریان گاز

معرفی محصول

دستگاه گرما مکانیکی TMA مدل TMA 8310

دستگاه گرما مکانیکی TMA

 دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA ( دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) مدل TMA 8310ساخت شرکت ADVANCE RIKO در کشور ژاپن می باشددستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA (دستگاه آنالیز ترمومکانیک) تغییرات ابعاد یا خواص مکانیکی نمونه را در حالی که تحت یک دوره دمایی قرار می گیرد، اندازه گیری می کند. دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA (دستگاه آنالیز ترمومکانیک)   از پروب های قابل تعویض در بارگذاری های متفاوت استفاده می کند تا تعدادی از اندازه گیری ها را انجام دهد، از جمله دمای نرم شدن یا دمای انتقال شیشه، مدول کششی، مدول فشرده سازی، انبساط حرارتی، دمای ذوب، دمای انتقال فاز کریستالی، دمای تبدیل کریستال به آمورف و خزش تحت بار، تغییر ابعاد مادهدستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA (دستگاه آنالیز ترمومکانیک) شامل چندین متغیر مطابق با پروب ضمیمه است این متغیرها عبارتند از : بار فشرده سازی شده، بارگذاری کششی، نفوذ، روش های خمش 3 نقطه ای.

انبساط حرارتی یا انقباض تولید شده از مکانیزم تشخیص می تواند بر اساس اصل انبساط دیفرانسیلی لغو شود.دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA (دستگاه آنالیز ترمومکانیک) با دقت بالا و قابلیت بازسازی در اندازه گیری انبساط و انقباض، حتی در مواد با انبساط کم یا مواد نازک کارایی دارد، همچنین می تواند از روش بسط معمولی یا غیر دیفرانسیلی نیز استفاده کند.

حالت TMA دینامیک یک روش کنترل دما است که در آن انقباض نمونه در ارتباط با زینترن (اساس کار این روش کاهش انرژی آزاد سطحی ذرات در اثر چسبیدن به یکدیگر است)، توسط نرخ گرمای ثابت اندازه گیری نمی شود، چون نرخ گرمایی به طور مداوم بسته به میزان انقباض نمونه تغییر می کند. از طریق کنترل دما، برنامه شبیه سازی دما می تواند از رشد دانه ها جلوگیری کرده و  برای به دست آوردن مواد زینترن (پخت) استفاده شود.

ویژگی ها

 • دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA ( دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) دارای حساسیت بالا، اندازه گیری دقیق با استفاده از روش دیفرانسیلی است.
 • دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA ( دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) دارای سیستم اندازه گیری چندگانه است.
 • دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA ( دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) قابل استفاده برای نمونه های با اندازه های متفاوت است.
 • افزایش قابل توجه نرخ گرمایش و سرمایش توسط یک کوره الکتریکی متراکم در دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA (دستگاه آنالیز ترمومکانیک) امکان پذیر است.
 • نحوه  استفاده از مکانیزم تنظیمات نمونه، ساده است، اولین نوع آن  TMA دیفرانسیلی است.
 • نکات ایمنی در کل سیستم دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA ( دستگاه آنالیز ترمومکانیک ) رعایت شده است.

   روش های مختلف اندازه گیری

        1.    روش بارگذاری متراکم

        2.    روش بارگذاری کششی

        3.    روش نفوذ

        4.    روش نفوذ دیفرانسیلی با حساسیت بالا

   محدوده اندازه گیری دما

        1.    مدل استاندارد: محدوده تا 1100 درجه

        2.    مدل دمای بالا: محدوده تا 1500 درجه

مشخصات فنی

دستگاه آنالیزر ترمومکانیک TMA

مدل

TMA 8310

حالت های اندازه گیری

بارگذاری متراکم

بارگذاری کششی

نفوذ

نوع

استاندارد

دمای بالا

-

نفوذ

روش نفوذ دیفرانسیلی با حساسیت بالا

سیستم تشخیص

انبساط دیفرانسیلی

انبساط غیر-دیفرانسیلی

انبساط دیفرانسیلی

اندازه نمونه استاندارد

 5 mm قطر (حداکثر 9mm)

ضخامت:  10 – 200 µm

 

5 mm قطر

طول : 10 – 20 mm

طول : 10, 15, 20 mm

عرض : 5 mm

 

ضخامت:  4 mm  (حداکثر)

مواد

SiO2

Al2O3

SiO2

حداکثر بارگذاری

1000 mN

محدوده دمای اندازه گیری

محدوده 1100°C

محدوده 1500°C

محدوده 600°C

نرخ حداکثر گرمایش

 100°C/min کوره دما پایین : 20 درجه سانتی گراد بر دقیقه 

محدوده اندازه گیری (FS)

5000 µm

حالت بارگذاری

  1.  بارگذاری ثابت ( تا 1000 mN  در جهت انقباض یا کشش، مرحله 1 mN )

  2.  بارگذاری با سرعت ثابت (تا 1000 mN  در جهت انقباض یا کشش، با نرخ1 – 500 mN/min )

  3. سیکل موج سینوسی ( نوسان از 1-1000 mN و فرکانس از 0.01 – 1 Hz )

محیط اندازه گیری

 هوا، گاز بی اثر یا جریان گاز

لوازم جانبی

1.    مولد رطوبت  HUM-1

ترکیبی از یک مولد رطوبتی (HUM-1) و دستگاه TG-DTA که مجهز به یک کوره الکتریکی است که توسط محفظه آب احاطه شده است که قادر به اندازه گیری های TG-DTA  در محدوده کنترل رطوبت تا 80 درجه و  90٪ RH می باشد.سنسور رطوبت نسبی پلیمری و سنسور دما با دقت بالا به عنوان سنسور حرارتی برای دستیابی به تغییرات سریع رطوبتی، و همچنین پایداری در مدت زمان طولانی استفاده می شود.

2.    بخش خنک کننده اتوماتیک نیتروژن مایع

سیستم تغذیه اتوماتیک نیتروژن مایع به یک واحد سرمایشی متصل شده است، که سبب تغذیه مداوم از نیتروژن مایع با توجه به برنامه دمایی می شود. ازاین امکان می توان برای اندازه گیری طیف گسترده ای از نرخ سرمایش و گرمایش استفاده کرد.

3.    بخش خنک کننده دستی نیتروژن مایع

کوره ی الکتریکی  متراکم برای دماهای پایین که محدوده دما را گسترش می دهد.

4.    بخش دینامیکی TMA

   روش های اندازه گیری:       

 • حالت زینترن انقباضی با سرعت ثابت
 • حالت چند مرحله ای زینترن انقباضی با سرعت ثابت
 • حالت زینترن انقباضی با کنترل تابع ثانویه
 • حالت ترکیبی

نرم افزار

   1-  تابع محافظ داده ها اندازه گیری (DPF  )

در حین اندازه گیری، اگر که یک خطای اتصال بین مرکز و ماژول رخ  دهد، ماژول به انجام اندازه گیری ادامه خواهد داد و داده ها در ماژول ذخیره می شوند.داده های ذخیره شده پس از اندازه گیری با استفاده از یک کامپیوتر بازیابی می شوند.

   2-  تابع تنظیمات پایان عملیات

حالت ECO یا OFF را می توان بعد از پایان اندازه گیری انتخاب کرد. شرایط دما و زمان را می توان مشخص کرد.

 شرایط کاربری متفاوتی از فن مجهز خنک کننده، مانند کاهش دمای اتاق، البته نه به صورت استفاده مداوم  در دسترس خواهد بود.

   3-  حالت ECO
پس از اتمام اندازه گیری، حالت ECO را می توان برای حالت آماده به کار (stand-by  ) که  سبب کاهش  مصرف می شود، انتخاب کرد.به خصوص در TG-DTA، حالت ECO انتقال از حالت stand-by به شرایط اندازه گیری پایدار را به سرعت فراهم می کند.

   4-  تابع کمک های اولیه

هنگامی که یک خطا یا مشکل در ماژول اتفاق می افتد، شماره خطا، توضیحات خطا و همچنین محاسبات عیب یابی نمایش داده خواهد شد که شرایط بهبود سریع و صحیح را نشان می دهد،  همچنین محتویات خطا در فایل های log ذخیره می شوند و می توانند به راحتی به بخش خدمات فنی ارسال شوند.

   5-  تابع ورود داده ASCII    

با استفاده از نرم افزار تبدیل، نرم افزار آنالیز Thermo plus EVO2 می تواند داده های متفاوتی از ASCII را تجزیه و تحلیل کند.

   6-  تابع پست الکترونیک ( E-mail )

 Thermo plus EVO2 می تواند اطلاعات را از طریق ایمیل یا اتصال به پورت LAN   از قبیل پایان اندازه گیری، داده های اندازه گیری، وقوع یک خطا در کامپیوتر را از راه دور دریافت کند.

   7-  خروجی اکسل، ورد

فایل اندازه گیری را می توان به طور مستقیم از منو  به  ورد یا اکسل فرستادهمچنین خروجی را می توان از طریق تابع ویرایشی اصلاح کرد.در هنگام ارسال داده ها به اکسل، داده های عددی به صورت خودکار در فایلی دیگر ذخیره شده که امکان تجزیه و تحلیل داده ها را در سایر نرم افزارها فراهم می کند.

   8-  تابع لیست سابقه استفاده از ابزار

این تابع به طور خودکار کاربر ماژول را ثبت می کند.اطلاعاتی از قبیل تاریخ استفاده، نام ماژول، اپراتور، برنامه دمایی و نتایج اندازه گیری را در لیست انجام شده ها ذخیره می کند. تاریخ استفاده از ماژول و زمان استفاده مشخص است که برای مدیریت و نگهداری موثر می باشد.

لوازم جانبی

1.    مولد رطوبت  HUM-1

ترکیبی از یک مولد رطوبتی (HUM-1) و دستگاه TG-DTA که مجهز به یک کوره الکتریکی است که توسط محفظه آب احاطه شده است که قادر به اندازه گیری های TG-DTA  در محدوده کنترل رطوبت تا 80 درجه و  90٪ RH می باشد.سنسور رطوبت نسبی پلیمری و سنسور دما با دقت بالا به عنوان سنسور حرارتی برای دستیابی به تغییرات سریع رطوبتی، و همچنین پایداری در مدت زمان طولانی استفاده می شود.

2.    بخش خنک کننده اتوماتیک نیتروژن مایع

سیستم تغذیه اتوماتیک نیتروژن مایع به یک واحد سرمایشی متصل شده است، که سبب تغذیه مداوم از نیتروژن مایع با توجه به برنامه دمایی می شود. ازاین امکان می توان برای اندازه گیری طیف گسترده ای از نرخ سرمایش و گرمایش استفاده کرد.

3.    بخش خنک کننده دستی نیتروژن مایع

کوره ی الکتریکی  متراکم برای دماهای پایین که محدوده دما را گسترش می دهد.

4.    بخش دینامیکی TMA

   روش های اندازه گیری:       

 • حالت زینترن انقباضی با سرعت ثابت
 • حالت چند مرحله ای زینترن انقباضی با سرعت ثابت
 • حالت زینترن انقباضی با کنترل تابع ثانویه
 • حالت ترکیبی

دانلودها

دانلود کاتالوگ دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA دانلود کاتالوگ
دانلود کاتالوگ دستگاه آنالیز گرما مکانیکی TMA دانلود کاتالوگ

محصولات مرتبط

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر