« بازگشت به لیست اخبار | چهارشنبه 26 دی 1397 در ساعت 11 : 44 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

تعمیر دستگاه اسپکتروفتومتر FT-IR

مدل Vector 22

ساخت شرکت Bruker

متعلق به آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه زنجان توسط تیم متخصصین شرکت پرتوشار تعمیر گردید.

تعمیر-FTIR
تعمیر-FTIR

   ارائه خدمات فنی مرتبط و تعمیر دستگاه اسپکتروفتومتر FT-IR یکی از تخصصی ترین خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.

خدمات فنی با موفقیت ارائه ، دستگاه اسپکترومتر FT-IR مدل Vector 22 در محل آزمایشگاه نصب و تحویل داده شد.

خدمات فنی و تخصصی صورت گرفته شامل موارد ذیل می باشد:

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر