تعمیرات

 واحد تعمیرات و خدمات فنی و مهندسی شرکت پرتوشار با 30 سال سابقه تخصصی در زمینه تجهیزات آنالیز دستگاهی ، الکتروشیمی ، ابزار دقیق و آزمایشگاه عمومی دارای تاییدیه رسمی از شرکت های معتبر مشغول به فعالیت بوده و آماده ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد:

  • تعمیر تجهیزات high-tech شامل XRD ، XRF ، NMR و SEM توسط متخصصین خارجی در ایران
  • تعمیرات تخصصی کلیه تجهیزات آنالیز دستگاهی شامل تعمیر اسپکتروفتومتر UV-Vis ، تعمیر اسپکتروفتومتر FTIR ، تعمیر اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS ، تعمیر کروماتوگرافی گازی GC ، تعمیر کروماتوگرافی مایع LC و HPLC توسط متخصصین داخلی
  • تعمیر تجهیزات آزمایشگاه عمومی شامل تعمیر آون ، تعمیر کوره آزمایشگاهی ، تعمیر انکوباتور ، تعمیر التراسونیک هموژنایزر و تعمیر حمام التراسونیک توسط متخصصین داخلی
  • تعمیر تجهیزات ابزار دقیق شامل تعمیر پمپ تزریق ، پمپ پریستالتیک و پمپ سرنگی ، تعمیر ژنراتور هیدروژن و تعمیر ژنراتور نیتروژن
  • تامین کلیه تجهیزات و قطعات جانبی
  • خدمات سرویس و نگهداری سالیانه

شرکت پرتوشار با داشتن بخش بازرگانی با تجربه و فعال و نیز وجود دفاتر مختلف در اروپا و غرب آسیا قادر است تا با ارسال تجهیزات آنالیز دستگاهی به دفاتر خود ، امکان دریافت خدمات پس از فروش و تعمیر دستگاه توسط متخصصین شرکت سازنده را فراهم می سازد.

لیست فعالیت های اخیر شرکت پرتوشار

دستگاه

مرکز پژوهشی

ردیف

HPLC 1090

دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی

1

FTIR IFS66 full range

داروسازی دانا ( تبریز )

2

Tensor 27

دانشگاه تربیت معلم - سردرود

3

Vector 22

دانشکده علوم پایه زنجان

4

AAS – 240 varian

معدن سرب و روی زنجان

5

5100 Perkin Elmer with graphite furnace THGA

آزمایشگاه دامپزشکی تبریز

6

Tensor 23

دانشگاه امام خمینی قزوین

7

FFS 88

FTIR

صنایع دفاع

8

FFS 88

مرکز تحقیقات جنگ و جهاد

9

UV visible Perkin Elmer 50S

مرکز تحقیقات جنگ و جهاد

10

DSC Perkin Elmer

مرکز تحقیقات جنگ و جهاد

11

Tensor 27

مرکز تحقیقات جنگ و جهاد

12

FTIR; Vector 22

داروسازی پاک دارو

13

GC 5890

کارخانه سم سازی گیاه گرمدره

14

GC-MS 5890

Detector 5872

کارخانه سم سازی گیاه گرمدره

15

ASS 5100

کارخانه سم سازی گیاه گرمدره

16

HPLC 1090 hp

کارخانه سم سازی گیاه گرمدره

17

HPLC 1050 hp

کارخانه سم سازی گیاه گرمدره

18

HPLC Yunglee

کارخانه سم سازی گیاه گرمدره

19

HPLC with Diode - Array

سم سازی سم ایران

20

ASS 2380 Perkin Elmer

داروسازی ایران دارو

21

IR 871

داروسازی ایران دارو

22

UV visible 510 Perkin Elmer

داروسازی ایران دارو

23

AAS 2380 Perkin Elmer

داروسازی ایران دارو

24

UV visible 550 Perkin Elmer

داروسازی ایران دارو

25

AFS L55

داروسازی ایران دارو

26

 2x GC sigma 300

معدن ذغال سنگ طبس

27

2x GC 8500 Perkin Elmer

پالایشگاه گاز ولیعصر گنگات

28

FT IR Tensor 27

پتروشیمی جم عسلویه

29

 + FTIR IFS88

GC Brucker

سم سازی گیاه

30

2x GC 8500 Perkin Elmer

پتروشیمی رازی

31

AAS 3100 Perkin Elmer

پتروشیمی تبریز

32

FTIR Tensor 27

داروسازی رها اصفهان

33

AAS 5100 Perkin Elmer

داروسازی رها اصفهان

34

Polarimeter 241 Perkin Elmer

داروسازی امین اصفهان

35

AAS 2380 Perkin Elmer

دانشکده داروسازی – دانشگاه اصفهان

36

GC sigma 300 Perkin Elmer

دانشکده داروسازی – دانشگاه اصفهان

37

AFS LS-5 Perkin Elmer

دانشکده داروسازی – دانشگاه اصفهان

38

UV visible 550 Perkin Elmer

دانشکده داروسازی – دانشگاه اصفهان

39

FTIR Tensor 27

دانشگاه صنعتی اصفهان

40

IR 281 Perkin Elmer

دانشگاه صنعتی اصفهان

41

AAS 3030 Perkin Elmer

دانشگاه صنعتی اصفهان

42

AAS 3030 Perkin Elmer

دزفول - شوشتر

43

AAS 460 Perkin Elmer + Zeeman Graphite Furnace

کشت و صنعت کارون - شوشتر

44

 + AAS 5100 Perkin Elmer

Zeeman Graphite Furnace

مرکز تحقیقات شرکت نفت

45

AAS 2380 Perkin Elmer

مرکز تحقیقات شرکت نفت

45

FT IR IFS 88 Brucker

مرکز تحقیقات شرکت نفت

46

FT IR IFS 66 Brucker

مرکز تحقیقات شرکت نفت

47

GC 8500 Perkin Elmer

مرکز تحقیقات شرکت نفت

48

GC sigma 300 Perkin Elmer

مرکز تحقیقات شرکت نفت

49

AFS LS60 Perkin Elmer

داروسازی جابر ان حیان

50

UV visible 550 Perkin Elmer

داروسازی جابر ان حیان

51

HPLC series 4 Perkin Elmer

داروسازی لقمان

52

GC sigma 300 Perkin Elmer

داروسازی لقمان

53

AAS 3030 Perkin Elmer

داروسازی تولید دارو

54

AFS LS50 Perkin Elmer

داروسازی تولید دارو

55

IR 873 Perkin Elmer

داروسازی تولید دارو

56

IR 873 Perkin Elmer

ایران دارو

57

GC sigma 300 Perkin Elmer

شرکت داروسازی تولید دارو

58

GC–MS Agilent

مرکز تحقیقات دارو و انرژِ – مشکین دشت کرج

59

GC sigma 300 Perkin Elmer

مرکز تحقیقات دارو و انرژی

60

AAS 460 Perkin Elmer

مرکز تحقیقات دارو و انرژی

61

FT IR Vector 22 Perkin Elmer

مرکز تحقیقات دارو و انرژی

62

GC-MS Agilent

مرکز سم شناسی وزارت کشاورزی ولنجک

63

GC-MS 8500 Pekin Elmer

مرکز سم شناسی وزارت کشاورزی ولنجک

64

2x GC-MS 8790 Agilent

مرکز سم شناسی وزارت کشاورزی ولنجک

65

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر