تعمیر کوره لوله ای

تعمیر کوره لوله ای

از کوره لوله ای جهت حرارت دهی تحت شرایط خلا و اتمسفر گازهای مختلف می باشد، در یک کوره لوله ای خلا یا گاز درون یک لوله سرامیکی یا کوارتزی مبتنی بر دمای کوره در زونهای دمایی مختلف برقرار می گردد، در یک کوره لوله ای شکستگی و خرابی در لوله حرارت دهی یا عدم آب بندی مناسب جهت خلا بوجود می آید، خرابی کنترلهای دمایی و المنتهای حرارتی از دیگر خرابی های یک کوره لوله ای می باشد.

در تعمیر کوره لوله ای ابتدا باید دما، قطر لوله، تعداد زون حرارتی و دقت دمایی نیازمند کاربر را در نظر گرفت. تعویض لوله کوارتزی یا سرامیکی در  تعمیر کوره لوله ای از مهمترین خدمات فنی و مهندسی شرکت پرتوشار می باشد، در تعمیر کوره لوله ای عملیاتهایی شامل تعویض و تعویض المنتهای حرارتی، سنسورهای حراراتی و کنترل های حرارتی انجام می شود.

شرکت پرتوشار کلیه خدمات فنی و مهندسی شامل تعمیر کوره لوله ای، کالیبراسیون دمایی و بهبود دمایی آن را بر اساس سالها تجربه خود انجام میدهد.

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر