تعمیر کوره آزمایشگاهی جعبه ای

تعمیر کوره آزمایشگاهی جعبه ای

از کوره آزمایشگاهی جعبه ای جهت حرارت دهی مواد  شرایط اتمسفر محیط و یا اتمسفر گازهای مختلف استفاده میشود، در یک کوره متناسب با درخواست کاربر دما و محیط لازم با دقت و پایداری دمایی در اختیار کاربر قرار میگیرد. در یک کوره  جعبه ای معمولا ای شکستگی و خرابی در بدنه سرامیکی کوره  بوجود می آید که سبب نیاز به تعمیر کوره آزمایشگاهی می شود. خرابی کنترلهای دمایی و المنتهای حرارتی از دیگر خرابی های یک کوره جعبه ای  می باشد که سبب نیاز به تعمیر کوره جعبه ای می شود.

در تعمیر کوره جعبه ای ابتدا باید دما، حجم کوره و دقت دمایی کنترلر دمایی نیازمند کاربر را در نظر گرفت. لذا باید در تعمیر کوره جعبه ای موارد فوق را مورد بررسی و مهندسی خاص قرار داد ، در تعمیر کوره  آزمایشگاهی جعبه ای عملیاتهایی شامل تعویض و تعویض المنتهای حرارتی، سنسورهای حراراتی و کنترل های حرارتی انجام می شود.

شرکت پرتوشار کلیه خدمات فنی و مهندسی شامل تعمیر کوره جعبه ای، کالیبراسیون دمایی و بهبود دمایی آن را بر اساس سالها تجربه خود انجام میدهد.

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر