تعمیر کوره آزمایشگاهی

تعمیر کوره آزمایشگاهی

کوره آزمایشگاهی laboratory furnace از جمله تجهیزات آزمایشگاه عمومی است که برای برنامه‌ های انتقال حرارتی با ظرفیت بالا مناسب می باشد. محصولات کوره آزمایشگاهی در بسیاری از صنایع و آزمایشگاه ها کاربرد فراوانی دارد. ویژگی های کوره آزمایشگاهی توسط کیفیت عایق ، حداکثر دما کوره آزمایشگاهی و کنترل کننده دما آن تعیین می شود. کوره آزمایشگاهی به دو دسته کوره آزمایشگاهی جعبه ای و کوره آزمایشگاهی لوله ای تقسیم می شود.

کوره آزمایشگاهی با گذشت زمان کارکرد آن دچار خرابی های مختلفی می گردد، سوختن المنتهای حرارتی، از بین رفتن سرامیکهای کوره، از بین رفتن سنسورهای حرارتی، خرابی در سیستم کنترلر دمایی و ... از مهمترین خرابی های یک کوره حرارتی می باشد.

در تعمیر کوره حرارتی با توجه به حجم و دمای کوره، نیاز به مهندسی و محاسبه ویژه ای می باشد. در تعمیر کوره بر اساس تغییر و تعمیر کنترلهای دمایی نیازمند استفاده و انتخاب بهینه از یک کنترلر دمایی پیشرفته می باشد. در تعمیر کوره  که سرامیک های درونی آن دچار خرابی شده است باید متناسب به دمای کوره و سیکلهای حرارتی سرامیک را تعویض نمود. یکی از مهمترین دیگر خرابی های ترامپ سوختن امنهای حرارتی می باشد که سبب کارکرد ناصحیح و نامتوازن کوره می گردد، استفاده از المنتهای با کیفیت در تعمیر کوره از ویژگی های خدمات فنی و مهندسی مناسب می باشد.

شرکت پرتو شار آماده تعمیر، نوسازی و کالیبراسیون دمایی کلیه کوره ها را دارا می باشد.

 

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر