تعمیر پمپ پریستالتیک

شرکت پرتوشار آمادگی ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تعمیر پمپ پریستالتیک ، تامین تجهیزات و قطعات جانبی پمپ پریستالتیک برای کلیه برندهای پمپ پریستالتیک را دارا می باشد.

1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر