تعمیر هموژنایزر التراسونیک

تعمیر هموژنایزر التراسونیک یا تعمیر همگن ساز التراسونیک ( Ultrasonic Homogenizer )

التراسونیک هموژنایزر با تبدیل یک جریان الکتریکی به ارتعاش مکانیکی سبب همگن سازی محلول می‌شود. امروزه در علوم مختلفی از جمله شیمی، نانوتکنولوژی، پلیمر، مهندسی شیمی و دیگر صنایع نیاز گسترده‌ای به دستگاه هموژنایزر التراسونیک جهت همگن‌ سازی بسیاری از مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به هزینه های سنگین خرید دستگاه های هموژنایزر التراسونیک و تعمیر هموژنایزر التراسونیک تیم پرتوشار آمادگی ارایه خدمات فنی و مهندسی شامل تعمیر التراسونیک هموژنایزر و نصب و راه اندازی دوباره سیستم ها را دارا می باشد .

 

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر