تعمیر میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی Electron Microscope از جمله تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی است که بدلیل ویژگی های برتر نسبت به میکروسکوپ نوری مورد استفاده قرار می گیرد. میکروسکوپ الکترونی با قابلیت بزرگ نمایی بسیار زیاد و رزولوشن و کیفیت تصویر عالی در بسیاری از صنایع ، آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها جهت بررسی های کریستالوگرافی، شناسایی مشخصات شیمیایی ، شناسایی مواد بیولوژیک ، سطوح شکست ، قطعات نیمه هادی و بسیاری از کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

مبناي كار میکروسکوپ هاي الكتروني، برهم كنش باريكه الكتروني با نمونه است. با این تفاوت که در ميكروسكوپ الکترونی روبشی SEM از الکترون ها و یا پرتوهای برگشتی از سطح نمونه و در میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM از الکترون های عبوری برای آناليز سطح استفاده می شود که با استفاده از چند آشکارساز، شناسایی و جهت تجزیه و تحلیل خواص ماده هدف مورد استفاده قرار می گیرند. از مهم ترين آشکارسازها می توان به آشکارساز الکترون های بازگشتی، آشکارساز الکترون های ثانویه، آشکارساز الکترون های اوژه ( AES ) و آشکارساز اشعه ایکس ( EDS ) اشاره نمود.   

اجزای اصلی میکروسکوپ الکترونی 

چشمه الکترونی ( ترمویونیک و یا نشرمیدانی ) میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

لنزهاي الکترومغناطیسی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM که خود شامل چند نوع می باشد: 

 • لنزهاي کانونی کننده ( Condenser ) که وظیفه کنترل شدت باریکه، چگالی، همگرایی و همدوسی باریکه را برعهده دارند. 
 • لنزهاي شیئی Objective جهت بزرگ نمایی وکنتراست
 • لنزهاي میانی Intermediate جهت بزرگ نمایی بیشتر، تصویرسازی و یا پراش
 • لنزهاي تصویری Projective جهت بزرگ نمایی نهایی

آشکارسازهای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

سیستم خلاء میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

 • محفظه خلأ (که ستون میکروسکوپ را شامل می شود و شامل کلیه تجهیزات میکروسکوپ می شود)
 • پمپ های تولید کننده خلأ
 • گیج ها، شیرها و بخش کنترل و بازرسی خلأ

 بروز مشکل در هر یک از قسمت های اصلی سازنده میکروسکوپ الکترونی سبب افت کیفیت تصاویر میکروسکوپی شده و راندمان میکروسکوپ را به شدت کاهش می دهد لذا نیاز به بازرسی منظم و کالیبراسیون میکروسکوپ الکترونی ضروری می باشد. همچنین تعمیر میکروسکوپ الکترونی SEM و تعمیر میکروسکوپ الکترونی TEM نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسط شرکت پرتوشار درخصوص محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM به شرح زیر می باشد:

 • نصب میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM، راه اندازی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و آموزش کار با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEMتوسط اساتید مجرب و دوره دیده در کشور آلمان
 • تعمیرات میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، تعمیراتمیکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و تعمیرات میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
 • کالیبراسیون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
 • خدمات سرویس و نگهداری محصولات میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
 • تامین تجهیزات و لوازم جانبی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FESEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM, تعمیرات میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM, تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, تعمیرات میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, تعمیر میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM, تعمیرات میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM, کالیبراسیون میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM, کالیبراسیون میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, کالیبراسیون میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM, تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی  FESEM, تعمیرات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی  FESEM

 
1مجموع 7 پروژه
1مجموع 7 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر