تعمیر میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی Electron Microscope از جمله تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی است که بدلیل ویژگی های برتر نسبت به میکروسکوپ نوری مورد استفاده قرار می گیرد. میکروسکوپ الکترونی با قابلیت بزرگ نمایی بسیار زیاد و رزولوشن و کیفیت تصویر عالی در بسیاری از صنایع ، آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها جهت بررسی های کریستالوگرافی، شناسایی مشخصات شیمیایی ، شناسایی مواد بیولوژیک ، سطوح شکست ، قطعات نیمه هادی و بسیاری از کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

مبناي كار میکروسکوپ هاي الكتروني، برهم كنش باريكه الكتروني با نمونه است. با این تفاوت که در ميكروسكوپ هاي SEM از الکترون ها و یا پرتوهای برگشتی از سطح نمونه و در میکروسکوپ TEM از الکترون های عبوری برای آناليز سطح استفاده می شود که با استفاده از چند آشکارساز، شناسایی و جهت تجزیه و تحلیل خواص ماده هدف مورد استفاده قرار می گیرند. از مهم ترين آشکارسازها می توان به آشکارساز الکترون های بازگشتی، آشکارساز الکترون های ثانویه، آشکارساز الکترون های اوژه ( AES ) و آشکارساز اشعه ایکس ( EDS ) اشاره نمود.   

به صورت کلی، قسمت هاي اصلی یک میکروسکوپ الکترونی عبارتند از:

  • چشمه الکترونی ( ترمویونیک و یا نشرمیدانی ) 
  • لنزهاي الکترومغناطیسی که خود شامل چند نوع می باشد: 
  • الف) لنزهاي کانونی کننده ( Condenser ) که وظیفه کنترل شدت باریکه، چگالی، همگرایی و همدوسی باریکه را برعهده دارند. 
  • ب) لنزهاي شیئی Objective جهت بزرگ نمایی وکنتراست
  • ج) لنزهاي میانی Intermediate جهت بزرگ نمایی بیشتر، تصویرسازی و یا پراش
  • د) لنزهاي تصویری Projective جهت بزرگ نمایی نهایی
  • آشکارسازها

سیستم خلأ که خود شامل سه بخش اصلی است:

  • الف) محفظه خلأ (که ستون میکروسکوپ را شامل می شود و شامل کلیه تجهیزات میکروسکوپ می شود)
  • ب) پمپ های تولید کننده خلأ
  • ج) گیج ها، شیرها و بخش کنترل و بازرسی خلأ

 بروز مشکل در هر یک از قسمت های اصلی سازنده میکروسکوپ الکترونی سبب افت کیفیت تصاویر میکروسکوپی شده و راندمان میکروسکوپ را به شدت کاهش می دهد لذا نیاز به بازرسی منظم و کالیبراسیون میکروسکوپ الکترونی ضروری می باشد. همچنین تعمیر میکروسکوپ الکترونی SEM و میکروسکوپ الکترونی TEM نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت پرتوشار با بهره گیری از اساتید برجسته و آموزش دیده آماده ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با محصولات میکروسکوپ الکترونی از قبیل نصب و راه اندازی میکروسکوپ الکترونی SEM و میکروسکوپ الکترونی TEM ، آموزش نحوه کار با میکروسکوپ الکترونی ، تعمیر میکروسکوپ الکترونی FESEM ، SEM و میکروسکوپ الکترونی TEM ، تامین تجهیزات و لوازم جانبی میکروسکوپ الکترونی و خدمات سرویس و نگهداری سالانه می باشد.

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر