تعمیر طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF

طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF یک روش طیف نشری اشعه ایکس است که برای تجزیه لایه ‌های سطحی استفاده می‌ شود. طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF قادر است آنالیز عنصری را به ‌صورت کیفی و نیمه ‌کمی به خصوص برای نمونه ‌های معدنی انجام دهد. طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF به دلیل داشتن سرعت زیاد در فرآیند شناسایی عناصر، به طور گسترده در مراکز صنعتی و پژوهشی به کار برده می شود. طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF ، سریع، دقیق و غیر مخرب بوده و به همین دلیل کاربردهای آن گسترده است.

اجزای محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

 • تیوب تولید اشعه ایکس محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

اشعه ایکس را می‌توان به عنوان امواج الکترومغناطیس یا طول موج مختص خود، یا پرتوهای فوتون‌ها با انرژی های مخصوص به خود در نظر گرفت. در محصولات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF از لامپ های گوناگونی استفاده می شود که در توان استفاده شده، محل پنجره برلیمی، و نوع انجام سرمایش سیستم با هم تفاوت دارند. وظیفه لامپ تولید پرتو ایکس، ایجاد پرتوی با شدت زیاد است تا بتواند تمام عناصر موجود در نمونه را برانگیخته کند.

 • بلور آنالیز کننده محصولات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF

از بلورهای آنالیز کننده محصولات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF به منظور شناسایی عناصر استفاده می شود که با تغییر عدد اتمی عناصری که باید شناسایی شوند، نوع و جنس بلور آنالیز کننده تغییر می ‌کند. به طور مثال پرکاربردترین بلور آنالیز کننده، بلور فلورید لیتیم است که برای شناسایی عناصر پتاسیم تا اورانیوم به کار می ‌رود.

 • ساخت نمونه در محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

نمونه مورد نظر برای انجام آنالیز طیف سنجی پرتو ایکس XRF ، یک استوانه با قطر 3 سانتی‌متر و ضخامت حدود 0.5 میلی متر است و در یک نگهدارنده نمونه ای فلزی به  نحوی در محصولات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF قرار می گیرد که  پرتو ایکس از زیر به آن بتابد.

 • آشکارسازهای محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

اشعه ایکس در اثر بمباران ماده با الکترون های پرانرژی پدید می‌آید. در اثر برخورد الکترون ها به اتم های ماده انرژی الکترون های بمباران کننده به الکترون های ماده منتقل می‌شود و در نتیجه اتم های ماده برانگیخته می‌شوند و در بازگشت به حالت اولیه و پایدار خود برای از دست دادن انرژی یک پرتو ایکس تابش می‌کنند که این پرتو ایکس تابش شده وارد آشکار ساز شده و شدت آن اندازه گیری می‌شود و با توجه به آن ویژگی ها و خواص نمونه مورد نظر مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF ایجاد شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشکلات منبع اشعه ایکس محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF ، بررسی منبع ، تعویض آن و تعمیر منبع اشعه ایکس محصولات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • وضعیت دتکتور و مواردی از این دست در محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF که بررسی وضعیت موارد مذکور، تعویض آن ها و تعمیر طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.

خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسط شرکت پرتوشار درخصوص محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF به شرح زیر می باشد:

 • نصب محصولات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF ، راه اندازی محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF و آموزش کار با محصولات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF توسط اساتید مجرب و دوره دیده در کشور آلمان
 • تعمیرات محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF
 • کالیبراسیون محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF
 • خدمات سرویس و نگهداری محصولات طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF
 • تامین تجهیزات و لوازم جانبی محصولات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

تعمیر آنالیز اشعه ایکس, تعمیرات آنالیز اشعه ایکس, تعمیر آنالیز پرتو ایکس, تعمیرات آنالیز اشعه ایکس, تعمیر آنالیز پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD, تعمیر آنالیز پراش پرتو ایکس XRD, تعمیرات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD, تعمیر پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات پراش اشعه ایکس XRD, تعمیر XRD, تعمیرات XRD, تعمیر طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیرات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیرات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیر طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیرات طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیرات طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیر فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیرات فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر XRF, تعمیرات XRF, تعمیر آنالایزر پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر پراش اشعه ایکس XRD, تعمیر آنالایزر تفرق اشعه ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر تفرق اشعه ایکس XRD,تعمیر آنالایزر پراش پرتو ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر پراش پرتو ایکس XRD, تعمیر آنالایزر تفرق پرتو ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر تفرق پرتو ایکس XRD,

1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر