تعمیر سیرکولاتور یخچال دار

تعمیر سیرکولاتور یخچال دار

سیرکولاتور سرمایشی تنها دارای سیستم کمپرسور سرمایشی جهت سرمایش می باشد که جهتسرد سازی راکتورها و یا وسل های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیرکولاتور سرمایشی یا همان سیرکولاتور یخچالدار  معمولا دچار خرابی هایی در سیستم کمپرسور سرمایشی خود، کنترل کننده های دمایی یا حمام استیل خود خواهد شد.  در تعمیر یک سیرکولاتور یخچالدار بررسی کلیه قطعات سیرکولاتور هایی سرمایشی و در نهایت تعویض و تعمیر قطعات دستگاه در تعمیر سیرکولاتور سرمایشی مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی روش های سرد سازی و نوع کمپرسور در تعمیر سیرکولاتور یخچالدار با توجه به شرکت سازنده و بر اساس شرایط دمایی سیرکولاتور، پروسه تعمیر سیرکولاتور یخچالدار انتخاب شده و و تعمیر سیرکولاتور یخچالدار انجام میشود.

کالیبراسیون دقیق دمایی سیرکولاتور یخچالدار گام نهایی در پایان یک پروسه  تعمیر سیرکولاتور یخچالدار می باشد.

شرکت پرتو شار آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در غالب تعمیر سیرکولاتور یخچالدار با گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.
1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر