تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی

تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی

سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی از دو واحد کمپرسور جهت خنک سازی و سیستم المنت گرمایشی جهت گرمایش تشکیل شده است، یک سیستم کنترلر دمایی جهت کنترل و رسیدن به دقت دمایی و پایداری در این سیرکولاتور مورد استفاده قرار میگیرد که جهت گرمایش راکتورها و یا وسل های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی  معمولا دچار خرابی هایی در سیستم المنتها، کمپرسورها،  کنترل کننده های دمایی و حمام استیل خود خواهد شد که در نهایت سبب عدم سرمایش یا گرمایش در سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی خواهد شد. در پروسه تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی بررسی  فنی و مهندسی در کلیه قطعات سیرکولاتور هایی گرمایشی سرمایشی  صورت گرفته و در نهایت تعویض و تعمیر قطعات دستگاه انتخاب شده و در تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی مورد بررسی قرار می گیرد.

در تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی با توجه به شرکت سازنده و بر اساس شرایط دمایی، حجمی و توان سیرکولاتور، فرایند تعمیر سیرکولاتور گرمایشی  سرمایشی انتخاب می شود و با توجه به درخواست خریدار و تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی انجام میشود.

در تعمیر دستگاه سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی، کالیبراسیون دقیق دمایی سیرکولاتور  مورد نیاز می باشد.

شرکت پرتو شار آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در غالب تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی با گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر