تعمیر سیرکولاتور گرمایشی

تعمیر سیرکولاتور گرمایشی

سیرکولاتور گرمایشی تنها دارای سیستم المنت گرمایشی جهت گرمایش می باشد که جهت گرمایش راکتورها و یا وسل های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیرکولاتور گرمایشی  معمولا دچار خرابی هایی در سیستم المنتها، کنترل کننده های دمایی یا حمام استیل خود خواهد شد. بررسی کلیه قطعات سیرکولاتور هایی گرمایشی و در نهایت تعویض و تعمیر قطعات دستگاه در تعمیر سیرکولاتور گرمایشی مورد بررسی قرار می گیرد. در تعمیر سیرکولاتور گرمایشی با توجه به شرکت سازنده و بر اساس شرایط دمایی سیرکولاتور، پروسه تعمیر سیرکولاتور گرمایشی  انتخاب شده و و تعمیر سیرکولاتور گرمایشی انجام میشود.

کالیبراسیون دقیق دمایی سیرکولاتور گرمایشی  در انتهای هر تعمیر سیرکولاتور گرمایشی انجام  می باشد.

شرکت پرتوشار آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در غالب تعمیر سیرکولاتور گرمایشی با گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

1مجموع 2 پروژه
1مجموع 2 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر