تعمیر سیرکولاتور آزمایشگاهی

سیرکولاتور آزمایشگاهی از جمله تجهیزات آزمایشگاه عمومی است که جهت گرمایش یا سرمایش راکتورها و یا وسل های آزمایشگاهی دوجداره را برای رسیدن به دمای مورد نیاز کاربر در اختیار کاربر قرار می دهد. محصولات سیرکولاتور آزمایشگاهی دارای انواع مختلفی می باشد:

  • سیرکولاتور گرمایشی
  • سیرکولاتور سرمایشی
  • سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی

سیرکولاتور گرمایشی تنها دارای سیستم المنت گرمایشی جهت گرمایش می باشد که جهت گرمایش راکتورهای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیرکولاتور سرمایشی تنها دارای سیستم کمپرسور سرمایشی جهت سرمایش می باشد که جهتسرد سازی راکتورهای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی از دو واحد کمپرسور جهت خنک سازی و سیستم المنت گرمایشی جهت گرمایش تشکیل شده است، یک سیستم کنترلر دمایی جهت کنترل و رسیدن به دقت دمایی و پایداری در این سیرکولاتور مورد استفاده قرار می گیرد که جهت گرمایش راکتورهای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزای تشکیل دهنده سیرکولاتور

سیرکولاتورها از المنت های گرمایشی، کمپرسورها، تانک های استیل، پمپ های سیرکولاسیون و ... تشکیل شده است، معمولا این قطعات با گذر زمان دچار آسیب شده و بر عملکرد صحیح سیرکولاتور تاثیر می گذارند.

تعمیر سیرکولاتور مبتنی بر دما، دقت دمایی و توان سرمایشی یا گرمایشی سیرکولاتور انجام می شود، در تعمیر سیرکولاتور سیستم المنت های گرمایشی تعویض و یا تعمیر می شود، از دیگر روش های تعمیر سیرکولاتور آزمایشگاهی، تعمیر و یا تعویض سیستم کنترلر دمایی یا سنسورهای گرمایشی یا سرمایشی می باشد.

خرابی کمپرسورهای سرمایشی یکی دیگر از مشکلات سیرکولاتور آزمایشگاهی است که در صورت عدم سرمایش در یک سیرکولاتور سرمایشی مورد نظر قرار گرفته و در تعمیرات سیرکولاتور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.

تعویض و یا تعمیر پمپ سیرکولاسیون در تعمیر سیرکولاتور ازمایشگاهی از مهمترین موارد خدمات فنی و مهندسی می باشد.

با توجه به اهمیت دمای مورد نظر کاربر، کالیبراسیون دمایی جهت رسیدن به دقت دمایی با پایداری دمایی در انتهای تعمیر سیرکولاتور گرمایشی، تعمیر سیرکولاتور سرمایشی و تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی مورد نیاز می باشد.

با توجه به حضور سیال در فعالیت گرمایشی و سرمایشی، رعایت نکات ایمنی در تعمیر سیرکولاتور حتما باید به بهترین نحو مورد نظر قرار گرفته شود.

شرکت پرتوشار با سال ها سابقه درخشان در زمینه واردات و فروش محصولات سیرکولاتور آزمایشگاهی و با بهره مندی از تجربه متخصصین خود اقدام به ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تعمیر سیرکولاتور آزمایشگاهی نموده است.

شرکت پرتوشار افتخار دارد که در این عرصه خدمات فنی و مهندسی به شرح ذیل ارائه می دهد:

  • نصب سیرکولاتور گرمایشی، سیرکولاتور سرمایشی، سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی، راه اندازی سیرکولاتور گرمایشی، سیرکولاتور سرمایشی، سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی و آموزش کار با سیرکولاتور گرمایشی، سیرکولاتور سرمایشی، سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی توسط اساتید مجرب
  • تعمیر سیرکولاتور گرمایشی، تعمیر سیرکولاتور سرمایشی، تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی
  • کالیبراسیون سیرکولاتور گرمایشی، سیرکولاتور سرمایشی، سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی
  • خدمات سرویس و نگهداری سیرکولاتور گرمایشی، سیرکولاتور سرمایشی، سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی
  • نصب، راه اندازی و تامین تجهیزات و لوازم جانبی سیرکولاتور گرمایشی، سیرکولاتور سرمایشی، سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی

 تعمیر سیرکولاتور, تعمیرات سیرکولاتور, تعمیر سیرکولاتور گرمایشی, تعمیرات سیرکولاتور گرمایشی, تعمیر سیرکولاتور سرمایشی, تعمیرات سیرکولاتور سرمایشی,  تعمیر سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی, تعمیرات سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی, تعویض قطعات سیرکولاتور گرمایشی, تعویض قطعات سیرکولاتور سرمایشی, تعویض قطعات سیرکولاتور گرمایشی سرمایشی,

1مجموع 2 پروژه
1مجموع 2 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر