تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP

اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP از یک مشعل با سه لوله هم مرکز از جنس کوارتز تشکیل شده است. درون هر لوله اسپکترومتر کوپل پلاسما القایی ICP گاز آرگون با سرعت جریان‎های متفاوت جهت خنک کردن و همچنین انتقال نمونه به درون پلاسما جریان دارد. در بالای بلندترین لوله اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP یک سیم ‎پیچ القایی وجود دارد که نیروی آن توسط یک ژنراتور امواج رادیویی تأمین می‎شود. جرقه تولید شده به کمک سیم ‎پیچ القایی سبب یونیزه شدن گاز آرگون می‎شود. یون‎ها و الکترون‎های حاصل از یونیزاسیون با میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم ‎پیچ القایی اسپکترومتر پلاسما جفت‌شده القایی ICP برهم‎کنش می‎دهند و در نهایت سبب ایجاد جریان الکترون و یون‌ها در مسیرهای مدور و مشخصی در سیستم می‎شوند. اتم ‌های یونیزه نشده آرگون در درون پلاسما در اثر برخورد با ذرات باردار، یونیزه شده و بدین ترتیب محیط پلاسما در طول آزمایش پایدار باقی می‎ماند. در طیف سنجی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP ، نمونه می‎تواند به فرم آیروسل یا پودر بسیار ریز وارد مشعل شود. پس از تبخیر، تحت تأثیر انرژی الکترون و یون‌های محیط به اتم‎های تشکیل‎دهنده خود تبدیل شده و در نهایت در محیط بسیار گرم پلاسما در طیف سنج پلاسما جفت ‌شده القایی ICP برانگیخته می‎شوند. پرتوهای نور ساطع شده از عناصر پس از عبور از یک مونوکروماتور به آشکارساز تکثیرکننده فوتون (فتومولتی پلیر) اسپکتروسکوپی پلاسما جفت‌شده القایی ICP می‌رسند تا شدت آن اندازه‎گیری شود. بدین ترتیب امکان تشخیص و اندازه‎گیری غلظت عنصر مورد نظر توسط اسپکتروفتومتر پلاسما جفت‌شده القایی ICP فراهم می شود.

از انواع محصولات اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP می توان به اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی– طیف سنج جرمی ICP-MASS و همچنین اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی نشری ICP-OES اشاره کرد.

اسپکتروفتومتر ICP-MASS یک اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی– طیف سنج جرمی یک اسپکتروفتومتر با سرعت و حساسیت بالا جهت تعیین کیفی و کمی مقادیر بسیار کم در حد ppt و ppb یک یا چند عنصر در نمونه ها می باشد. در اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی– طیف سنج جرمی ICP-MASS ، نمونه در منبع پلاسما یونی شده و سپس وارد سیستم چهارقطبی جهت جداسازی بر اساس جرمشان اسپکتروفتومتر نشری پلاسما جفت شده القایی ICP-OES یکی از مهمترین روش ‌های آنالیز عنصری است که برای اندازه‌گیری عناصر با حدود تشخیص در حد ppm در نمونه‌های مختلفی مانند نمونه ‌های خاک، آب، فلزات، سرامیک ‌ها و نمونه‌ های آلی استفاده می شود. اساس کار اسپکتروسکوپی پلاسما جفت ‌شده القایی نشری ICP-OES ، برانگیختگی الکترون ‌های عناصر مختلف در محیطی به نام پلاسما و نشر نور بعد از حالت آسایش الکترونی است و به دلیل تطبیق‌پذیری و تکرارپذیری، می‌توان نتایجی با دقت و صحت بالا به دست آورد. یکی از مزایای مهم این روش تکرار پذیری بالا و نیز امکان اندازه‌گیری همزمان چند عنصر با هم می‌باشد.

بخش های مختلف اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP

 • منبع مشعل اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP
 • سیم پیچ القایی اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP
 • ژنراتور امواج رادیویی اسپکتروفتومتر پلاسما کوپل ‌شده القایی ICP
 • مونوکروماتور اسپکتروفتومتر کوپل پلاسما القایی ICP
 • فتومولتی پلیر اسپکترومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP
 • دتکتور طیف سنجی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای محصولات طیف سنجی پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP ایجاد شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشکلات الکترونیکی برای بوردهای اصلی و پاور طیف سنجی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP ، بررسی بوردها، تعویض آن ها و تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • مشکلات مشعل اسپکتروسکوپی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP ، بررسی مشعل اسپکترومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP ، تعویض آن و تعمیر آن از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • مشکلات ساختاری در سیم پیچ القایی و ژنراتور امواج رادیویی اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP ، بررسی سیم پیچ القایی و ژنراتور امواج رادیویی و تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • وضعیت مونوکروماتور، فتومولتی پلیر، دتکتور و مواردی از این دست، بررسی وضعیت طیف سنج پلاسما جفت ‌شده القایی ICP ، تعویض آن ها و تعمیر اسپکترومتر پلاسما کوپل ‌شده القایی ICP از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.

خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسطشرکت پرتوشار درخصوص محصولات اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP به شرح زیر می باشد:

 • نصب اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP، راه اندازی اسپکترومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP و آموزش کار با اسپکتروسکوپی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP توسط اساتید مجرب و دوره دیده در کشور آلمان
 • تعمیرات اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP
 • کالیبراسیون اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP
 • خدمات سرویس و نگهداری محصولات اسپکتروسکوپی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP
 • تامین تجهیزات و لوازم جانبی اسپکترومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP

تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکتروفتومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسما کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکتروفتومتر پلاسما کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکترومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکترومتر پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکترومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکترومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکترومتر پلاسما کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکترومتر پلاسمای کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکتروسکوپی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکتروسکوپی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکتروسکوپی پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکتروسکوپی پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکتروسکوپی پلاسما کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیرات اسپکتروسکوپی پلاسمای کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیر طیف سنج پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات طیف سنج پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر طیف سنج پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات طیف سنج پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر طیف سنجی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات طیف سنجی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر طیف سنج پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP, تعمیرات طیف سنجی پلاسما جفت ‌شده القایی ICP, تعمیر طیف سنج پلاسما کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیرات طیف سنج پلاسمای کوپل ‌شده القایی ICP, تعمیر اسپکتروفتومتر کوپل پلاسما القایی ICP, کالیبراسیون اسپکتروفتومتر پلاسمای جفت ‌شده القایی ICP

1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر