تعمیر اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR

 اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR یا طيف سنجی تشدید مغناطيسی هسته‌ NMR برای تعیین خواص مغناطیسی، شناسایی ساختار ترکیبات آلی یا ویژگی ‌های مولکول‌های آلی به کار می رود. اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR براي آناليز ساختار بسياري از مولكول هاي شيميايي و تركيبات آلي استفاده مي شود. تركيب نوعي معمولا شامل اتم هاي كربن، هيدروژن و اكسيژن مي باشد.

در ساده ترين شكل طيف سنجی تشدید مغناطيسی هسته‌  NMR شامل سه مرحله مي باشد:

 • قرار دادن نمونه در ميدان مغناطيسي اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR
 • برانگيخته كردن هسته با اعمال فركانس راديويي اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR
 • اندازه گيري فركانس سيگنال هاي نشري از نمونه

اجزای طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته NMR

 • آهن ربا یا مگنت اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR

مهم ترین بخش یک اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR آهن ربا یا مگنت آن است. چرا که حساسیت و قدرت تفکیک طیف سنج تشدید مغناطیسی هسته NMR به کیفیت آن وابسته است. حساسیت و قدرت تفکیک اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR با افزایش قدرت میدان مغناطیسی افزایش می یابد.

میدان مغناطیسی القایی ایجاد شده باید محیطی همگن، پایدار و تکرار پذیر برای نمونه ایجاد کند. با توجه به این ملزومات، دور از انتظار نیست که مگنت اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR گران ترین بخش آن باشد. هم آهنرباهای دائمی و هم آهنرباهای الکترومغناطیسی قابل استفاده در این طیف سنجی با ابعادی بزرگ به کار می روند. این مگنت ها در اکثر مواقع به شکل سیم پیچ هستند.

 • تانک خنک کننده اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR

بزرگ ترین قسمت اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR مربوط به تانکی ست که وظیفه خنک کنندگی سیم پیچ ابررسانا را دارد. این خنک کننده با دو مایع بسیار سرد، یعنی هلیوم مایع و نیتروژن مایع پر شده است تا دمای ۲۶۹- درجه سلسیوس را برای سیم پیچ ایجاد کند.

 • پروب میدان مغناطیسی اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR

استقرار یک جفت سیم ‌پیچ به صورت موازی با سطوح جریان، باعث می شود میدان اعمال شده در یک محدوده کوچک خاصیت تناوبی پیدا کند. با ایجاد تغییر در جریان مستقیم میان این سیم ‌پیچ ‌ها، قابلیت تغییر میدان مؤثر (بدون از دست دادن همگنی) به دست می آید. گستره این تغییرات تا چند صد میلی گوس نیز می رسد. معمولا برای یک دستگاه 60 مگاهرتزی، محدوده پیمایش میدان حدودا 1000 هرتز (235 میلی‌گوس) است.

 • منبع رادیویی طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته NMR

تامین انرژی مورد نیاز برای تغییر جهت اسپین پروتون ها یا هسته های غیر پروتونی، توسط منبع فرکانس رادیویی اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR فراهم می شود. این فرکانس حاصل از منبع و انتقال آن به داخل جفت سیم پیچ عمود بر مسیر میدان است که باعث قطبیدگی می شود. منبع لازم است همواره فرکانس ثابتی منتشر کند و برای آنالیزهای با تفکیک بالا نیز قابل استفاده باشد.

 • ظرف نگهدارنده نمونه اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR

سلول متداول برای نمونه در طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته NMR از یک لوله با جنس شیشه با قطر 5 میلی ‌متر است که مایع در آن قرار می‌ گیرد. وقتی نمونه وارد اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR می شود، یک جریان سریع هوا محفظه نمونه را می چرخاند تا نمونه یکنواخت تری برای بررسی آماده شود.

 • آشکارساز اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR

زمانی که نمونه انرژی جذب می کند، جهت گیری دوباره اسپین ها، یک سیگنال با فرکانس رادیویی تولید می کند. سیگنال هایی که در نتیجه رزونانس هسته ها توسط سیم پیچی که ظرف نمونه را احاطه کرده و عمود بر سیم پیچ منبع قرار دارد آشکار می شود. علائم الکتریکی تولید شده کوچک هستند و برای ثبت شدن با ضریبی برابر با ۱۰۵ یا بیشتر باید تقویت گردند.

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای محصولات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR ایجاد شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشکلات مگنت اسپکتروفتومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR و تعمیر اسپکتروفتومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • مشکلات تانک اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR ، بررسی منبع اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR و تعمیر آن از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • مشکلات دتکتور و پروب، بررسی وضعیت اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR ، تعویض دتکتورها و تعمیرات اسپکترومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.

خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسط شرکت پرتوشار درخصوص محصولات اسپکتروفتومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR به شرح زیر می باشد:

 • نصب اسپکتروفتومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR ، راه اندازی اسپکترومتر تشدید مغناطیسی هسته NMR و آموزش کار با اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی هسته NMR توسط اساتید مجرب و دوره دیده در کشور آلمان
 • تعمیرات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR
 • کالیبراسیون اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR
 • خدمات سرویس و نگهداری محصولات اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR
 • تامین تجهیزات و لوازم جانبی اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR

تعمیر اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیر اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیر اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیر طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیر طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیر NMR, تعمیرات اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیرات اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیرات اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیرات طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیرات طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته NMR, تعمیرات NMR,

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر