تعمیر اسپکتروفتومتر رامان Raman

اسپکتروسکوپی رامان Raman Spectroscopy یک تکنیک طیف سنجی مولکولی است که کاربرد های متنوعی در زمینه های تحقیقاتی مختلف پیدا کرده است. در طیف سنج رامان Raman، یک پرتو نور لیزر به نمونه تابیده می ‌شود و یک آشکارساز طول موج و شدت پرتو خروجی از نمونه را ثبت می‌کند. تفاوت بین طول موج برخورد کرده به نمونه و طول موج خارج شده از آن با هم کمی تفاوت دارد. این تفاوت بر اثر تاثیر پیوند بر انرژی نور ساطع شده است. از این رو با اندازه‌گیری تفاوت طول موج ورودی به نمونه و خروجی از آن می ‌توان نوع پیوند‌های موجود در نمونه را مشخص کرد.

مهمترین اجزاء اسپکتروسکوپی رامان Raman

 • منبع اسپکتروفتومتر رامان Raman
 • سیستم طیف سنج اسپکترومتر رامان Raman
 • آشکارساز (Detector)

منابع مورد استفاده در طیف سنجی رامان Raman لیزری هستند، چون شدت آن ها به اندازه کافی زیاد است که بتوانند یک پراکندگی رامان قابل قبول ایجاد نمایند.

متداول ترین منابع لیزری مورد استفاده در طیف سنجی رامان Raman عبارتند از:

 • لیزر یون آرگون با طول موج های 488nm-514nm
 • یون کریپتون با طول موج های نزدیک به 531nm-647nm
 • هلیم/نئون با طول موج 632nm
 • لیزر دیودی با طول موج 782nm-830nm
 • لیزر Nd/YAG با طول موج 1064nm

محصولات طیف سنجی رامان Raman عمدتا بر مبنای دو نوع کلی از طیف سنج ها مورد استفاده قرار می گیرند:

 • طیف سنج های پاشنده (Dispersive)
 • طیف سنج های تبدیل فوریه (Fourier transform)

محصولات اسپکترومتر رامان Raman پاشنده عموما از یک لیزر در ناحیه مرئی و یک دوربین CCD )Charged coupled device) به عنوان آشکارساز (Detector) استفاده می نمایند.

محصولات اسپکترومتر رامان Raman تبدیل فوریه از یک منبع مادون قرمز نزدیک و یک سیستم تداخل سنج (مانند آنچه که در روش مادون قرمز استفاده می شود.)، که به برنامه تبدیل فوریه برای ایجاد طیف نیاز دارد (Interferometer)، بهره می برند.

استفاده از طیف سنج در محصولات اسپکتروفتومتر رامان Raman به دو دلیل عمده صورت می پذیرد:

 • به جهت جدا کردن تابش ناشی از پراکندگی رایلی از تابش های رامان که با پس زدن تابش رایلی (Rayleigh light rejection) که توسط سیستم تک فام ساز، فیلتر یا تداخل سنج مورد استفاده در بخش طیف سنج انجام می شود.
 • تجزیه و تحلیل سیگنال های نوری جمع آوری شده .

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای محصولات اسپکتروفتومتر رامان Raman ایجاد شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشکلات الکترونیکی برای بوردهای اصلی و پاور اسپکتروفتومتر رامان Raman ، بررسی بوردها، تعویض آن ها و تعمیر اسپکتروفتومتر رامان Raman از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • مشکلات منبع اسپکتروسکوپی رامان Raman ، بررسی منبع اسپکترومتر رامان Raman ، تعویض آن و تعمیر آن از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • مشکلات دتکتور و مواردی از این دست، بررسی وضعیت طیف سنج رامان Raman ، تعویض دتکتورها و تعمیرات رامان Raman از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.

خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسط شرکت پرتوشار درخصوص محصولات اسپکتروفتومتر رامان Raman به شرح زیر می باشد:

 • نصب اسپکتروفتومتر رامان Raman ، راه اندازی اسپکترومتر رامان Raman و آموزش کار با اسپکتروسکوپی رامان Raman توسط اساتید مجرب و دوره دیده در کشور آلمان
 • تعمیرات اسپکتروفتومتر رامان Raman
 • کالیبراسیون اسپکتروفتومتر رامان Raman
 • خدمات سرویس و نگهداری محصولات اسپکتروسکوپی رامان Raman
 • تامین تجهیزات و لوازم جانبی اسپکترومتر رامان Raman

 تعمیر اسپکتروفتومتر رامان Raman, تعمیرات اسپکتروفتومتر رامان Raman, تعمیر اسپکترومتر رامان Raman, تعمیرات اسپکتروفتومتر رامان Raman, تعمیر اسپکتروسکوپی رامان Raman, تعمیرات اسپکتروسکوپی رامان Raman, تعمیر طیف سنجی رامان Raman, تعمیرات طیف سنجی رامان Raman, تعمیر طیف سنج رامان Raman, تعمیرات طیف سنج رامان Raman, تعمیر Raman, تعمیرات Raman,

1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر