تعمیر آون خلا

تعمیر آون خلا

آون خلا شامل عملیات حرارت دهی و خشک کنی تحت شرایط خلا می باشد، عملیات گرمایی تحت خلاء از کارکرد بسیار بالایی در یک آزمایشگاه پژوهشی برخوردار است، آون خلا معمولا با گذشت زمان دچار مشکلاتی زیادی از قبیل خوردگی محفظه داخلی، خرابی در کنترلر دمایی، المنتهای گرمایی، سنسورهای دمایی، سیستم کنترل خلاء می باشد، تعمیر آون وکیوم مبتنی بر تعمیر آون خلاء بر پایداری دمایی، دقت دمایی و پایداری خلا ایجادی می باشد.
1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر