تعمیر آون آزمایشگاهی

تعمیر آون آزمایشگاهی

آون آزمایشگاهی جهت انجام یک آزمایش شیمیایی یا غیره تحت یک دمای انتخاب شده توسط کاربر می باشد، این عملیات گرمایی نیازمند دقت و پایداری دمایی توسط آون آزمایشگاهی می باشد،  عملیات گرمایشی توسط یک آون یا فور آزمایشگاهی نیازمند به اعتماد کاربر به دمای اعمالی می باشد، آون آزمایشگاهی با گذر زمان دچار خرابی هایی از قبیل خوردگی محفظه داخلی آون آزمایشگاهی، خرابی کنترل کننده دمایی، خرابی در المنتهای گرمایی و دیگر موارد  می باشد، تعمیر آون آزمایشگاهی مبتنی بر تعویض و یا تعمیر قطعات فوق می باشد.

برای تعمیر آون آزمایشگاهی باید مبتنی بر نوع آون و ساختار آون تجهیزات مورد نظر استفاده شود. علاوه بر تعمیر آون آزمایشگاهی، کالیبراسیون آون آزمایشگاهی یکی دیگر از نیازمندی های کاربران فور آزمایشگاهی مبتنی بر کاربری آن می باشند.

در شرکت پرتو شار، تعمیر آون آزمایشگاهی یا فور آزمایشگاهی بر اساس دقیقترین و تخصصی ترین روشهای ممکن صورت می گیرد.
10 / 10
از 1 کاربر