تعمیر آنالیز پراش اشعه ایکس XRD

آنالیز پراش اشعه ایکس XRD برای تعیین ویژگی های ساختار کریستالی از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز کریستال ‌ها، تعیین اندازه کریستا‌ل‌ ها، جهت‌گیری تک‌ کریستال، استرس، تنش، عیوب شبکه و غیره استفاده می شود.

اجزای تشکیل دهنده محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD

 • منبع اشعه ایکس محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD

در محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD به یک منبع اشعه ایکس تک ‌فام نیاز است که در شیوه‌ های متداول از تیوب اشعه ایکس (x-ray tube) استفاده می‌شود.

 • اپتیک محصولات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD

اپتیک در محصولات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD به منظور استفاده از ادوات اپتیکی، جهت کنترل و  بهبود اشعه ایکس است. بخشی از ادوات اپتیکی محصولات آنالیز تفرق اشعه ایکس بین منبع اشعه ایکس و نمونه قرار می‌ گیرند که هدف آن‌ ها، حذف فرکانس‌ های نامطلوب از تابش اشعه ایکس جهت تشکیل اشعه تک‌ فام (تک فرکانس)، همسو کردن اشعه و کنترل واگرایی اشعه است. بخش دیگری از ادوات اپتیکی محصولات آنالیز تفرق پرتو ایکس XRD بین نمونه و آشکارساز قرار می‌ گیرند که هدف آن ها حذف تابش‌های زمینه در اشعه ایکس پراشیده است. در روش‌های جدید از کریستال گرافیت استفاده می‌شود. این کریستال، بین نمونه و آشکارساز آنالیز پراش پرتو ایکس XRD قرار می‌گیرد که هم فرکانس ‌های ناخواسته در تابش منبع و هم تابش‌ های زمینه حاصل از پراش از کریستال را حذف ‌کند. با توجه به این که این کریستال جایگزین ادوات اپتیکی بین منبع اشعه و نمونه و همچنین بین نمونه و آشکارساز محصولات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD است، استفاده از آن باعث کاهش هزینه ‌ها می‌شود.

 • آشکارساز محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD

آشکارساز محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD تأثیر بسیاری در کیفیت اطلاعات ثبت شده دارد. متداول‌ ترین آشکارساز، آشکارساز تناسبی proportional detector است. در این نوع آشکارساز اشعه ایکس وارد محفظه‌ ای شیشه ‌ای شده و اتم ‌های گاز موجود در آن را یونیزه می‌ کند. الکترون ‌های حاصل از یونیزه شدن اتم‌ ها به وسیله اشعه درون محفظه، به سمت رسانای متصل به اختلاف پتانسیل حرکت می ‌کنند و جریانی را در آن ایجاد می‌ کنند. شدت این جریان نشان ‌دهنده شدت اشعه ایکس است.

 • نمونه

در محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD نمونه می ‌تواند به‌ صورت لایه یا ورقه نازک یا پودر باشد.

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای محصولات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD ایجاد شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشکلات منبع اشعه ایکس محصولات آنالیز تفرق اشعه ایکس XRD ، بررسی منبع ، تعویض آن و تعمیر منبع اشعه ایکس محصولات آنالیز تفرق اشعه ایکس XRD از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.
 • وضعیت سیستم اپتیکی، دتکتور و مواردی از این دست در محصولات پراش پرتو ایکس XRD، که بررسی وضعیت موارد مذکور، تعویض آن ها و تعمیر آنالایزر پراش اشعه ایکس XRD از خدمات ارائه شده توسط شرکت پرتوشار می باشد.

خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسط شرکت پرتوشار درخصوص محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD به شرح زیر می باشد:

 • نصب محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD ، راه اندازی محصولات آنالیز تفرق اشعه ایکس XRD  و آموزش کار با محصولات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD توسط اساتید مجرب و دوره دیده در کشور آلمان
 • تعمیرات محصولات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD
 • کالیبراسیون محصولات آنالیز تفرق اشعه ایکس XRD
 • خدمات سرویس و نگهداری محصولات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD
 • تامین تجهیزات و لوازم جانبی محصولات آنالیز تفرق پرتو ایکس XRD

تعمیر آنالیز اشعه ایکس, تعمیرات آنالیز اشعه ایکس, تعمیر آنالیز پرتو ایکس, تعمیرات آنالیز اشعه ایکس, تعمیر آنالیز پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD, تعمیر آنالیز پراش پرتو ایکس XRD, تعمیرات آنالیز پراش پرتو ایکس XRD, تعمیر پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات پراش اشعه ایکس XRD, تعمیر XRD, تعمیرات XRD, تعمیر طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیرات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیرات طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیر طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیرات طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیرات طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس XRF, تعمیر فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیرات فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر XRF, تعمیرات XRF, تعمیر آنالایزر پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر پراش اشعه ایکس XRD, تعمیر آنالایزر تفرق اشعه ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر تفرق اشعه ایکس XRD,تعمیر آنالایزر پراش پرتو ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر پراش پرتو ایکس XRD, تعمیر آنالایزر تفرق پرتو ایکس XRD, تعمیرات آنالایزر تفرق پرتو ایکس XRD,

 
10 / 10
از 1 کاربر