تعمیرات پمپ سرنگی

شرکت پرتوشار آمادگی ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی در غالب تعمیر پمپ سرنگی، تهیه تجهیزات جانبی و قطعات جانبی ،پمپ سرنگی برای کلیه برندهای پمپ سرنگی می باشد.

1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر