تعمیر کروماتوگرافی

کروماتوگرافی یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهاي جداسازي است. اساس کار کروماتوگرافی جداسازي اجزاي مخلوط با استفاده از سرعت متفاوت حرکت مولکول هاي مختلف در محیط یکسان و با انرژي اولیه مشابه می باشد. محصولات کروماتوگرافی پیشرفته، میلیون ها مولکول مختلف را در یک میلی متر مخلوط به راحتی شناسایی می کنند و پژوهشگران فناوري نانو می توانند به کمک این روش ها قسمت عمده اي از مشکلات خود را در شناسایی مواد مورد استفاده رفع کنند. کروماتوگرافی به عنوان یکی از روش هاي آزمایشی کارآمد، شامل چند روش است. در کروماتوگرافی، زمان، عامل کنترل بر انتخاب ذراتی است که با سرعت هاي مختلف در محیط کروماتوگرافی توزیع مکانی می یابند.  استفاده از محصولات کروماتوگرافی در نتیجه تعمیر محصولات کروماتوگرافی ، سرویس و کالیبراسیون این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.  

شرکت پرتوشار، خدمات فنی مهندسی و تخصصی خود را در حوزه محصولات کروماتوگرافی شامل کروماتوگرافی گازی GC  ، کروماتوگرافی مایع LC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC در بخش های مختلف زیر را ارائه می دهد:

  • نصب و آموزش محصولات کروماتوگرافی
  • تعمیر محصولات کروماتوگرافی
  • تهیه و تامین لوازم جانبی محصولات کروماتوگرافی
  • کالیبراسیون محصولات کروماتوگرافی
  • سرویس و نگهداری سالانه محصولات کروماتوگرافی
  • ارائه خدمات تخصصی برای طراحی و ساخت تجهیزات و ستاپ های خاص برای مصارف تحقیقاتی گوناگون

تعمیرات دستگاه کروماتوگرافی,تعمیر دستگاه کروماتوگرافی,کروماتوگرافی,خدمات کروماتوگرافی

 

1مجموع 9 پروژه
1مجموع 9 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر