تعمیرات دستگاه اسپکتروسکوپی FTIR

دستگاه های تبدیل فوریه یا FT-IR پرکاربردترین دستگاه های طیف سنجی زیر قرمز هستند که قادرند کل محدوده طیفی را با استفاده از سیستم تداخل سنج ( Interferometer ) به طور همزمان به نمونه تابانده و سپس آنرا تجزیه و تحلیل نمایند.

تعمیرات دستگاه اسپکتروسکوپی FTIR,دستگاه اسپکتروسکوپی,FTIR,تعمیرات اسپکتروسکوپی

 

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر