تعمیر آنالیز اندازه ذرات DLS

اهمیت بررسی توزیع اندازه ذرات یا DLS و پتانسیل Zeta در صنعت و مراکز تحقیقاتی نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در حوزه های مختلف، چالش هایی را در درک و تشخیص رفتار مواد در مقیاس نانو ایجاد می کند. دانستن اندازه و توزیع اندازه ذرات ، از اطلاعات پیش نیاز برای تولید و ساخت محصولات مختلف است. از آنجایی که اندازه و توزیع اندازه ذرات، تاثیر زیادی بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته و خواص نوری و حرارتی محصول نهایی دارد، تعیین این اندازه ها بسیار ضروری اند. امروزه ابزارهایی وجود دارند که امکان تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات با استفاده از آن ها امکان پذیر است. در میان این ابزارها، دستگاه هایی هستند که می توانند آنالیز پودرها را به صورت پخش شده در یک سوسپانسیون انجام دهند. آزمایشات کنترل کیفی روتین و معمول، شرح و توصیف مناسبی از ماده را به پژوهشگر نمی دهند. اندازه گیری سایز ذرات در مقیاس نانو و همچنین بررسی نوع و تعداد بار روی ذرات و در نتیجه پتانسیل ایجاد شده، در برهم کنش ذرات با یکدیگر و در نهایت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی، بسیار حائز اهمیت می باشد. این اندازه گیری ها از جدیدترین روش ها برای شناخت وضعیت پایداری ذرات در محلول ها، سوسپانسیون ها و ... در فرایند کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات نهایی و همچنین تحقیقات فرمولاسیون های جدید در صنعت و بخش R&D شرکت ها و مراکز تحقیقاتی، بهره می گیرند. شرکت فرینا توسعه پیشرو به عنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت تجهیزات High Teck آزمایشگاهی، نمایندگی انحصاری شرکت Particle Metrix را برای دستگاه های Particle Size Analyzer و Zeta Potential Sizer در ایران، دارا می باشد.

, Particle Size Analyzer, Dynamic light scattering, Zeta Potential Sizer,Nano DLS,اندازه و توزیع اندازه ذرات, نانو تکنولوژی, سایز ذرات, ذرات, Zetaپتانسیل, اندازه گیری ذرات, توزیع اندازه ذرات,نانو ذرات,اندازه گیری سایز ذرات,

 

1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر