تعمیرات آنالیز دستگاهی

شرکت پرتوشار با سال ها سابقه درخشان در زمینه فروش، نصب و راه اندازی و آموزش محصولات آنالیز دستگاهی ، در راستای توسعه فعالیت های خود و بمنظور برآورده کردن نیازهای موسسات آموزشی، آزمایشگاه ها و شرکت های محترم ، اقدام به ارائه خدمات فنی و مهندسی، سرویس های دوره ای ، تعمیر محصولات آنالیز دستگاهی و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات آنالیز دستگاهی نموده است. 

از جمله خدمات فنی و مهندسی محصولات آنالیز دستگاهی قابل ارائه توسط شرکت پرتوشار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات اسپکتروفتومتر 

 • تعمیر اسپکتروفتومتر FT-IR
 • تعمیرات اسپکتروفتومتر UV-Visible
 • تعمیر طیف سنجی NMR
 • تعمیرات اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS
 • تعمیر  اسپکتروفتومتر فلورسانس اتمی AFS
 • تعمیرات اسپکتروسکوپی رامان Raman
 • تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات آنالیز اشعه ایکس

 • تعمیر آنالیز پراش اشعه ایکس XRD
 • تعمیرات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات میکروسکوپ الکترونی

 • تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
 • تعمیرات میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM
 • تعمیر میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات کروماتوگرافی

 • تعمیر کروماتوگرافی گازی GC
 • تعمیرات کروماتوگرافی گازی جرمی GC-MS
 • تعمیر کروماتوگرافی مایع LC
 • تعمیرات کروماتوگرافی مایع جرمی LC-MS
 • تعمیر کروماتوگرافی مایع جرمی متوالی LC-MS-MS
 • تعمیر کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات اندازه گیری اندازه ذرات و سطح ویژه

 • تعمیر DLS
 • تعمیرات محصولات اندازه گیری پتانسیل زتا
 • تعمیر BET

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات آنالیز حرارتی

 • تعمیر گرماسنج روبشی تفاضلي DSC 
 • تعمیرات گرما وزن‏ سنجي TGA  
 • تعمیر تجزيه گرما مكانيكي TMA  
 • تعمیرات تجزيه گرمايي ديناميك-مكانيكي DMA

تعمیر محصولات آنالیز دستگاهی, تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی, تعمیرات محصولات آنالیز دستگاهی, تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی, تعمیر اسپکتروفتومتر, تعمیرات اسپکتروفتومتر, تعمیر اسپکتروفتومتر FT-IR, تعمیرات اسپکتروفتومتر FT-IR, تعمیرات اسپکتروفتومتر UV-Visible, تعمیر اسپکتروفتومتر UV-Visible, تعمیرات اسپکتروفتومتر UV-Vis, تعمیر اسپکتروفتومتر UV-Vis, تعمیر طیف سنجی NMR, تعمیرات طیف سنجی NMR, تعمیر اسپکتروفتومتر NMR, تعمیرات اسپکتروفتومتر NMR, تعمیر اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS, تعمیرات اسپکتروفتومتر جذب اتمی AAS, تعمیر اسپکتروفتومتر فلورسانس اتمی AFS, تعمیرات اسپکتروفتومتر فلورسانس اتمی AFS, تعمیر اسپکتروسکوپی رامان Raman, تعمیرات اسپکتروسکوپی رامان Raman, تعمیر اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP, تعمیرات اسپکتروفتومتر پلاسما جفت شده القایی ICP, تعمیر آنالیز پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات آنالیز پراش اشعه ایکس XRD, تعمیرات طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF, تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM, تعمیرات میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM, تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, تعمیرات میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM, تعمیر میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM, تعمیرات میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM, تعمیر کروماتوگرافی گازی GC, تعمیرات کروماتوگرافی گازی GC, تعمیر کروماتوگرافی گازی جرمی GC-MS, تعمیرات کروماتوگرافی گازی جرمی GC-MS, تعمیر کروماتوگرافی مایع LC, تعمیرات کروماتوگرافی مایع جرمی LC-MS, تعمیر HPLC, تعمیرات HPLC, تعمیر DLS, تعمیرات DLS, تعمیر BET, تعمیرات BET, تعمیر DSC, تعمیرات DSC, تعمیر TGA, تعمیرات TGA, تعمیر TMA, تعمیرات TMA, تعمیر DMA, تعمیرات DMA

 
1234مجموع 66 پروژه
1234مجموع 66 پروژه
10 / 10
از 2 کاربر