تعمیر آنالیز اندازه ذرات DLS

اهمیت بررسی و آنالیز اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و پتانسیل زتا Zeta در صنعت و مراکز تحقیقاتی نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در حوزه های مختلف، چالش هایی را در درک و تشخیص رفتار مواد در مقیاس نانو ایجاد می کند. دانستن اندازه و توزیع ذرات ، از اطلاعات پیش نیاز برای تولید و ساخت محصولات مختلف است. از آنجایی که اندازه و توزیع اندازه ذرات، تاثیر زیادی بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته و خواص نوری و حرارتی محصول نهایی دارد، تعیین این اندازه ها بسیار ضروری اند. امروزه ابزارهایی وجود دارند که امکان تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات با استفاده از آن ها امکان پذیر است. در میان این ابزارها، تجهیزات آنالیز اندازه ذرات DLS وجود دارد که می تواند آنالیز پودرها را به صورت پخش شده در یک سوسپانسیون انجام دهد. آزمایشات کنترل کیفی روتین و معمول، شرح و توصیف مناسبی از ماده را به پژوهشگر نمی دهد. اندازه گیری سایز ذرات DLS در مقیاس نانو و همچنین بررسی نوع و تعداد بار روی ذرات و در نتیجه پتانسیل ایجاد شده، در برهم کنش ذرات با یکدیگر و در نهایت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی، بسیار حائز اهمیت می باشد. این اندازه گیری ها از جدیدترین روش ها برای شناخت وضعیت پایداری ذرات در محلول ها، سوسپانسیون ها و ... در فرایند کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات نهایی و همچنین تحقیقات فرمولاسیون های جدید در صنعت و بخش R&D شرکت ها و مراکز تحقیقاتی، بهره می گیرند.

آنالیز اندازه ذرات DLS روشی فیزیکی برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون ها است. در این روش پس از برهمکنش نور لیزر با ذره، پراکندگی و تغییرات شدت نور بر حسب حرکات براونی ذرات، ارزیابی شده و بر اساس آن توزیع ابعاد ذرات محاسبه می گردد. به عبارت دیگر اندازه‌ گیری حرکت براونی ذرات در اندازه گیری سایز ذرات DLS، از طریق محاسبه میزان نوسانات شدت پرتوهای نور متفرق شده توسط ذرات کوچک و بزرگ مشخص می شود. این تشخیص، از روی تغییرات الگوی نقطه ‌ای که به صورت کم‌ نور شدن و یا پر ‌نور شدن نقاط تیره و روشن است، انجام می گیرد. تعیین شدت تفرق پرتوهای نور، به اندازه‌ گیری ذرات منتهی می ‌شود. درک ارتباط میان اندازه گیری سایز ذرات و پتانسیل آن ها، به پتانسیل جریان سیال زتا Zeta Potential منجر می شود. این پتانسیل نشان دهنده میزان مقاومت الکترواستاتیکی بین ذرات است. یکی از آزمون هایی که معمولا با آنالایزر اندازه ذرات DLS قابل اجراست، تعیین پتانسیل زتای ذرات Zeta Potential Sizer است.

اجزای تشکیل دهنده آنالایزر اندازه ذرات DLS

 • منبع نور اندازه گیری سایز ذرات DLS

 یکی از قسمت های مهم اندازه گیری سایز ذرات DLS، منبع نور لیزر است که وظیفه آن تولید نور مورد نیاز برای تابش بر نمونه آزمایش است. در این روش، از منابع لیزر متعددی می تواند استفاده شود. نوری که از منبع نور لیزر اندازه گیری اندازه ذرات DLS تابیده می شود، قبل از رسیدن به نمونه، باید از قسمتی به نام تضعیف کننده (Attenuator) عبور کند.

 • تضعیف کننده اندازه گیری اندازه ذرات DLS

تضعیف کننده باید این قابلیت را داشته باشد که میزان شدت نور تابیده شده از منبع را با توجه به نوع نمونه مورد آزمایش تضعیف کند. تضعیف کننده های مدرن، می توانند میزان نور تابیده شده را بر حسب درصد تابش از 0.0003 درصد تا 100 درصد تابش تغییر دهند. نقش تضعیف کننده در آنالایزر اندازه ذرات  DLSزمانی مشخص می شود که شدت نور پراکنده شده از نمونه زیاد باشد. در این حالت انجام آزمایش ممکن نیست. مثلا نمونه هایی که غلظت بالایی دارند و یا نمونه هایی که میزان تفرق نور در آنها بالا است. همچنین در مواقعی که میزان تفرق نور کمتر از حد نیاز باشد، تضعیف کننده می تواند با کاهش شدت نور تابیده شده به اندازه مناسب و بهینه کردن مقدار شدت نور متفرق شده از نمونه، شرایط را برای انجام تست DLS در وضعیت ایده آل فراهم کند.

 •  کووت (Cuvette) آنالیز اندازه ذرات DLS

نور تابیده شده از منبع لیزر آنالیز اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS ، پس از عبور از تضعیف کننده با نمونه مورد آزمایش که به حالت سوسپانسیون و یا امولسیون درون کووت تزریق شده است، برخورد می کند. کووت یا سل، یکی از اجزای اندازه گیری اندازه ذرات  DLS است که نمونه درون آن ریخته می شود. یعنی نمونه در این مکان قرار می گیرد. اکثر نوری که به کووت می رسد، بدون تغییر جهت به طور مستقیم عبور می کند.

 • شناساگر اندازه گیری سایز ذرات DLS

بخشی از نوری که به نمونه آزمایشی می رسد و از آن عبور نمی کند، در اثر برخورد با ذرات نمونه آزمایش متفرق می شود. نور متفرق شده با زاویه 173 درجه توسط شناساگر که یکی دیگر از اجزای دستگاه است، دریافت می شود. وظیفه شناساگر در اندازه گیری اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS اندازه گیری و ثبت شدت تفرق نور است. در واقع الگوی نقطه ای تست DLS با استفاده از شناساگر به دست می آید.

 • ارتباط سنج اندازه گیری اندازه ذرات DLS

سیگنال شدت تفرق که به شکل الگوی نقطه ای در شناساگر ثبت شده است، به ارتباط سنج ارسال می شود. ارتباط سنج هم با مقایسه شدت تفرق در محدوده های مختلف زمانی، نرخ اختلاف شدت را در زمان های مختلف محاسبه می کند.

 • کامپیوتر

 اطلاعات به دست آمده با استفاده از ارتباط سنج، به کامپیوتر انتقال داده می شوند. رایانه با نرم افزار مخصوص، داده های ارسالی را آنالیز می کند. در آخر اطلاعات مورد نیاز به صورت توزیع اندازه ذرات نمایش داده می شوند.

شرکت پرتوشار بعنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت تجهیزات High-Tech آزمایشگاهی که نمایندگی انحصاری شرکت Particle Metrix را برای محصولات اندازه گیری اندازه ذرات DLS و پتانسیل زتا ( Particle Size Analyzer و Zeta Potential Sizer ) در ایران، دارا می باشد، از این رو اقدام به ارائه خدمات فنی و مهندسی به خصوص در زمینه تعمیر آنالایزر اندازه ذرات DLS و تعمیر اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential نموده است.

خدمات فنی و مهندسی ارائه شده توسط شرکت پرتوشار درخصوص محصولات آنالیز اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential به شرح زیر می باشد:

 • نصب محصولات اندازه گیری اندازه ذرات DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential ، راه اندازی محصولات آنالایزر اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential و آموزش کار با محصولات اندازه گیری سایز ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential توسط اساتید مجرب و دوره دیده در کشور آلمان
 • تعمیرات محصولات آنالایزر اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و تعمیرات اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential
 • کالیبراسیون محصولات آنالیز اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و تعمیرات اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential
 • خدمات سرویس و نگهداری محصولات اندازه گیری سایز ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و تعمیرات اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential
 • تامین تجهیزات و لوازم جانبیمحصولات اندازه گیری اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS و تعمیرات اندازه گیری پتانسیل زتا Zeta Potential

DLS, تعمیر DLS, تعمیرات DLS, تعمیر آنالیز اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS, تعمیرات آنالیز اندازه ذرات به روش تفرق دینامیکی DLS, تعمیر آنالایزر اندازه ذرات DLS, تعمیرات آنالایزر اندازه ذرات DLS, تعمیر اندازه گیری اندازه ذرات DLS, تعمیرات اندازه گیری اندازه ذرات DLS, تعمیر اندازه گیری سایز ذرات DLS, تعمیرات اندازه گیری سایز ذرات DLS, تعمیر آنالیز اندازه ذرات DLS, تعمیرات آنالیز اندازه ذرات DLS, تعمیر آنالیز سایز ذرات DLS, تعمیرات آنالیز سایز ذرات DLS, تعمیر توزیع اندازه ذرات DLS, تعمیر توزیع سایز ذرات DLS, 

1مجموع 6 پروژه
1مجموع 6 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر