تعمیر آنالیز اندازه ذرات DLS

اهمیت بررسی و آنالیز اندازه ذرات DLS و پتانسیل Zeta در صنعت و مراکز تحقیقاتی نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در حوزه های مختلف، چالش هایی را در درک و تشخیص رفتار مواد در مقیاس نانو ایجاد می کند. دانستن اندازه و توزیع ذرات ، از اطلاعات پیش نیاز برای تولید و ساخت محصولات مختلف است. از آنجایی که اندازه و توزیع اندازه ذرات، تاثیر زیادی بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته و خواص نوری و حرارتی محصول نهایی دارد، تعیین این اندازه ها بسیار ضروری اند. امروزه ابزارهایی وجود دارند که امکان تعیین اندازه و توزیع اندازه ذرات با استفاده از آن ها امکان پذیر است. در میان این ابزارها، تجهیزات آنالیز اندازه ذرات DLS وجود دارد که می تواند آنالیز پودرها را به صورت پخش شده در یک سوسپانسیون انجام دهد. آزمایشات کنترل کیفی روتین و معمول، شرح و توصیف مناسبی از ماده را به پژوهشگر نمی دهد. اندازه گیری سایز ذرات در مقیاس نانو و همچنین بررسی نوع و تعداد بار روی ذرات و در نتیجه پتانسیل ایجاد شده، در برهم کنش ذرات با یکدیگر و در نهایت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی، بسیار حائز اهمیت می باشد. این اندازه گیری ها از جدیدترین روش ها برای شناخت وضعیت پایداری ذرات در محلول ها، سوسپانسیون ها و ... در فرایند کنترل کیفی مواد اولیه و محصولات نهایی و همچنین تحقیقات فرمولاسیون های جدید در صنعت و بخش R&D شرکت ها و مراکز تحقیقاتی، بهره می گیرند.

شرکت پرتوشار بعنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت تجهیزات High-Tech آزمایشگاهی، نمایندگی انحصاری شرکت Particle Metrix را برای محصولات اندازه گیری اندازه ذرات DLS و پتانسیل زتا ( Particle Size Analyzer و Zeta Potential Sizer ) در ایران، دارا می باشد. همچنین تیم متخصصین شرکت پرتوشار آماده ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با محصولات اندازه گیری سایز ذرات DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا می باشد. خدمات فنی و مهندسی ارائه شده شامل تعمیر آنالایزر اندازه ذرات DLS و پتانسیل زتا ، سرویس و کالیبراسیون آنالیز سایز ذرات DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا و آموزش کار با اندازه گیری سایز ذرات DLS و اندازه گیری پتانسیل زتا می باشد.

, Particle Size Analyzer, Dynamic light scattering, Zeta Potential Sizer,Nano DLS,اندازه و توزیع اندازه ذرات, نانو تکنولوژی, سایز ذرات, ذرات, Zetaپتانسیل, اندازه گیری ذرات, توزیع اندازه ذرات,نانو ذرات,اندازه گیری سایز ذرات,

1مجموع 4 پروژه
1مجموع 4 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر