تعمیرات آزمایشگاه عمومی

شرکت پرتوشار با سال ها سابقه درخشان در زمینه فروش، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاه عمومی ، در راستای توسعه فعالیت های خود و بمنظور برآورده کردن نیازهای موسسات آموزشی، آزمایشگاه ها و شرکت های محترم ، اقدام به ارائه خدمات فنی و مهندسی، سرویس های دوره ای ، تعمیر تجهیزات آزمایشگاه عمومی و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاه عمومی نموده است. 

از جمله خدمات فنی و مهندسی محصولات آزمایشگاه عمومی قابل ارائه توسط شرکت پرتوشار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات آون آزمایشگاهی

 • تعمیر آون آزمایشگاهی
 • تعمیرات آون دما بالا
 • تعمیر آون خلاء
 • تعمیرات آون فن دار
 • تعمیرات کوره آزمایشگاهی
 • تعمیر انکوباتور

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات التراسونیک

 • تعمیر حمام التراسونیک
 • تعمیرات التراسونیک هموژنایزر

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات سیرکولاتور

 • تعمیر سیرکولاتور سرمایشی
 • تعمیرات سیرکولاتور گرمایشی
 • تعمیر سیرکولاتور سرمایشی گرمایشی

سرویس های دوره ای، بازدیدهای سالیانه، خدمات پس از فروش و تعمیر محصولات یخچال فریزر آزمایشگاهی

 • تعمیر یخچال آزمایشگاهی
 • تعمیرات فریزر آزمایشگاهی

تعمیر محصولات آزمایشگاه عمومی, تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی, تعمیرات محصولات آزمایشگاه عمومی, تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی, تعمیر تجهیزات آزمایشگاه عمومی, تعمیرات تجهیزات آزمایشگاه عمومی, تعمیر آون, تعمیرات آون, تعمیرات آون آزمایشگاهی, تعمیر آون آزمایشگاهی, تعمیرات آون خلاء, تعمیر آون خلاء, تعمیر آون فن دار, تعمیرات آون فن دار, تعمیر آون دما بالا, تعمیرات آون دما بالا, تعمیر کوره آزمایشگاهی, تعمیرات کوره آزمایشگاهی, تعمیر انکوباتور, تعمیرات انکوباتور, تعمیر محصولات التراسونیک, تعمیرات محصولات التراسونیک, تعمیر حمام التراسونیک, تعمیرات حمام التراسونیک, تعمیر التراسونیک هموژنایزر, تعمیرات التراسونیک هموژنایزر, تعمیرات هموژنایزر التراسونیک, تعمیر هموژنایزر التراسونیک, تعمیر سیرکولاتور, تعمیرات سیرکولاتور, تعمیر سیرکولاتور سرمایشی, تعمیرات سیرکولاتور سرمایشی, تعمیر سیرکولاتور گرمایشی, تعمیرات سیرکولاتور گرمایشی, تعمیر سیرکولاتور سرمایشی گرمایشی, تعمیرات سیرکولاتور سرمایشی گرمایشی, تعمیر یخچال فریزر آزمایشگاهی, تعمیرات یخچال فریزر آزمایشگاهی, تعمیر یخچال آزمایشگاهی, تعمیرات یخچال آزمایشگاهی, تعمیر فریزر آزمایشگاهی, تعمیرات فریزر آزمایشگاهی,

12مجموع 21 پروژه
12مجموع 21 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر