تعمیرات آزمایشگاه عمومی

شرکت پرتوشار بعنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت تجهیزات آزمایشگاه عمومی آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با تجهیزات آزمایشگاه عمومی مانند انواع آون های معمولی و آون خلاء ، یخچال های آزمایشگاهی ، انواع کوره های معمولی و تحت جو ، انواع سیرکولاتور و حمام های بن ماری ، انواع یکنواخت کننده ها و همزن ها می باشد. خدمات فنی و مهندسی ، تعمیرات و ارائه تجهیزات توسط شرکت پرتوشار در زمینه تجهیزات آزمایشگاه عمومی شامل موارد زیر می باشد:

  • تعمیر تجهیزات آزمایشگاه عمومی
  • خدمات سرویس و نگهداری سالانه
  • کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه عمومی
  • تامین قطعات جانبی

 

12مجموع 33 پروژه
12مجموع 33 پروژه
10 / 10
از 1 کاربر