3-آمینو پروپیل ( دی متوکسی ) متیل سیلان

3-آمینو پروپیل ( دی متوکسی ) متیل سیلان 3-Aminopropyl(dimethoxy)methylsilane یک عامل بهبود دهنده ی چسبندگی بین فلزات و پلیمرهای آلی است. در واقع 3-آمینو پروپیل ( دی متوکسی ) متیل سیلان یک اصلاح کننده سطح است. 3-آمینو پروپیل ( دی متوکسی ) متیل سیلان با نام های 3-آمینو پروپیل-متیل-دی متوکسی سیلان 3-Aminopropyl-methyl-dimethoxysilane و 3-( دی متوکسی متیل سیلیل ) پروپیل آمین 3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine نیز شناخته می شود.

کاربرد 3-آمینو پروپیل ( دی متوکسی ) متیل سیلان

3-آمینو پروپیل ( دی متوکسی ) متیل سیلان ماده ای بسیار پرکاربرد است. 3-آمینو پروپیل ( دی متوکسی ) متیل سیلان به عنوان عامل اتصال دهنده، بهبود دهنده ی چسبندگی ، آبگریز کننده سیلان، عامل توزیع کننده سیلان، عامل اتصال دهنده عرضی سیلان، کاتالیست دهنده ی سیلان، پایدار کننده سیلیکات، عامل خشک کننده سیلان، عامل بهبود دهنده ی سیلان، عامل تقویت کننده سیلان، عامل کاهنده و .... استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر