گاما-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان

گاما-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان gamma-chloropropyltriethoxysilane  یک مایع بی رنگ یا تقریبا زرد است. پروپیل تری اتوکسی سیلان در آب انحلال پذیر نیست. پروپیل تری اتوکسی سیلان در حضور آب تجزیه شده و استیک اسید تولید می کند.

کاربرد گاما-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان

گاما-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان با گروه های سیلانول پرکننده های سفید  طی میکسینگ واکنش می دهد. همچنین گاما-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان با پلیمراهای آلوژن دار واکنش می هد و پیوند کووالانسی تشکیل می دهد. این امر موجب افزایش مقاومت کششی، افزایش مدول ها، کاهش فشردگی و افزایش مقاومت به سایش  می شود.

گاما-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان با پلیمرهای هالوژن دار به منظور دست یابی به خواص فنی ترکیب می شود.

گاما-کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان یک واسط مهم برای دیگر اورگانوسیلان ها محصوب می شود.  

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر