گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان gamma-Aminopropyltriethoxysilane یک عامل آمینی انظباق پذیر دارد که برای ایجاد پیوند عالی بین مواد غیرآلی و پلیمرهای آلی استفاده می شود. بخش حاوی سیلیکون در مولکول گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان پیوند قوی با ماده ایجاد می کند. عامل آمینی نوع اول مولکول گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان با بسیاری از پلیمرهای ترموست، ترموپلاستیک و الاستومرها پیوند ایجاد می کند. گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان بلافاصله در آب همراه با واکنش حل می شود، همچنین گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در الکل ، هیدروکربن های آروماتیک و آلیفاتیک حل می شود. برای رقیق سازی گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان استفاده از کتون ها پیشنهاد نمی شود.گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان با نام 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان 3-Aminopropyltriethoxysilane نیز شناخته می شود.

کاربرد گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

عامل اتصال دهنده ی گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در محصولات پلاستیکی، لاستیک ها، چسبها، پوششها، پیگمنت ها، جوهرها، مواد مغناطیسی، رزین های فلزی ریخته گری و رزین های بتن استفاده می شود.

گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان خصوصیات الکتریکی و فیزیکی زمینه معدنی فنول ها، اپوکسی ها، پلی آمیدها، پلیبوتیلن ترفتالات را بیشینه می کند. گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان پذیرنده ی کامپوزیت های ترموست و تلموپلاستیک است. ترکنندگی و توزیع پرکننده ها در ماتریک پلیمری نیز توسط گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان بهبود می یابد.

گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان چسبندگی بین پودرهای مغناطیسی و رزین های آلی بهبود می یابد.

در پلاستیک های ترموست تقویت شده با شیشه، گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان مقاومت برشی را تقویت می کند. گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان خواص الکتریکی را بهبود می دهد.

با نیتریل، پلی سولفید، اپوکسی، اوره و چسبها و مهرو موم ها، گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان توزیع پیگمنت ها را بهبود می دهد و چسبندگی به شیشه، آلومینیوم و استیل را بیشینه می کند.

زمانی که گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان استفاده می شود، ترموپلاستیک های تقویت شده یا شیشه، پلی آمیدها و پلی کربنات ها قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض آب مقاومت برشی بهتری بروز می دهند.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر