کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان

کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان chloromethylmethyldimethoxysilane  یک مایع بی رنگ است. کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا است. کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان در اغلب حلال های آلی مانند الکل ها، استون، تولوئن، استیک اسید محلول است. کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان در آب محلول نیست.

کاربرد کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان

  • کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان عامل اتصال به منظور بهبود چسبندگی رزین آلی به سطوح معدنی کاربرد دارد.
  • کلرو متیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر