کلرو متیل متیل دی اتوکسی سیلان

کلرو متیل متیل دی اتوکسی سیلان chloromethylmethyldiethoxysilane  یک مایع بی رنگ است. کلرو متیل متیل دی اتوکسی سیلان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا است. کلرو متیل متیل دی اتوکسی سیلان در اغلب حلال های آلی مانند الکل ها، استون، تولوئن، استیک اسید محلول است. کلرو متیل متیل دی اتوکسی سیلان در آب محلول نیست.

کاربرد کلرو متیل متیل دی اتوکسی سیلان

کلرو متیل متیل دی اتوکسی سیلان به عنوان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر