کلرو متیل تری متوکسی سیلان

کلرو متیل تری متوکسی سیلان Chloromethyltrimethoxysilane  یک مایع بی رنگ یا کاهی است. کلرو متیل تری متوکسی سیلان یک آلک اکسی سیلان است. کلرو متیل تری متوکسی سیلان در تماس با آب هیدرولیز می شود.

کاربرد کلرو متیل تری متوکسی سیلان

کلرو متیل تری متوکسی سیلان به عنوان عامل اتصال دهنده به منظور افزایش چسبندگی رزین های آلی به سطوح معدنی استفاده می شود.

کلرو متیل تری متوکسی سیلان به عنوان یک حد واسط برای دیگر ارگانوسیکون ها کاربرد دارد.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر