کلرو متیل تری اتوکسی سیلان

کلرو متیل تری اتوکسی سیلان Chloromethyltriethoxysilane  یک مایع بی رنگ است. کلرو متیل تری اتوکسی سیلان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا است. کلرو متیل تری اتوکسی سیلان در اغلب حلال های آلی مانند الکل ها، استون، تولوئن، استیک اسید و گازوئیل محلول است. کلرو متیل تری اتوکسی سیلان در آب محلول نیست.

کاربرد کلرو متیل تری اتوکسی سیلان

  • کلرو متیل تری اتوکسی سیلان به عنوان عامل منجمد کردن برای سولفید رابر در دمای عادی استفاده می شود.
  • کلرو متیل تری متوکسی سیلان به عنوان عامل اتصال به منظور بهبود چسبندگی رزین آلی به سطوح معدنی کاربرد دارد.
  • کلرو متیل تری اتوکسی سیلان به عنوان یک حد واسط برای ارگانوسیلان های سری آلفا استفاده می شود

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر