کلرو سیلان

کلرو سیلان ها گروهی از ترکیبات سیلان حاوی کلر و فعال هستند. کلرو سیلان ها در بسیاری از فرایندهای شیمیایی کاربرد دارند. هر کلروسیلان حداقل یک پیوند کلر-سیلیسیم دارد.

تمام کلرو سیلان ها در واکنش با آب هیدروژن کلرید تولید می کنند. گروه هیدروکسیل باقی مانده با سیلیکون متصل می شود و در ابتدا یک گروه سیلول تشکیل می دهد. به طور کلی، این گروه سیلول به سطح اکسید جامد متصل می شود یا با دیگر کلروسیلان ها و سیلول ها واکنش می دهد. در ادامه اتم اکسیژن ارتباطی بین دو اتم سیلیکون ، مانند اتصال اتری، ایجاد می کند.

کاربرد کلرو سیلان

کلروسیلان های آلی معمولا به عنوان پوشش برای سطوح سیلیکونی و شیشه و تولید پلیمرهای سیلیکونی استفاده می شوند.

کلروسیلان های برای تولید دیگر ارگانوسیلان ها استفاده می شود.

 

1مجموع 12 محصول
1مجموع 12 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر