کلرومتیل متیل دی متوکسی سیلان

کلرومتیل متیل دی متوکسی سیلان chloromethyldimethoxysilan یک مایع شفاف یا کاهی رنگ است.

کاربردهای کلرومتیل متیل دی متوکسی سیلان

کلرومتیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان عامل اتصال دهنده برای بهبود چسبندگی رزین آلی به سطوح معدنی استفاده می شود.

کلرومتیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان حدواسط برای دیگر اورگانوسیلان ها استفاده می شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر