کاتالیست کاتیلن Catylen

کاتالیست کاتیلن ®Catylen نام تجاری انتخاب شده برای کاتالیست های پلیمریزاسیون و ترکیبات اولفین است که شرکت اوونیک آلمان انتخاب نموده است. محصولات شامل کاتیلن S (پایه ها) و کاتیلن D (دهنده ها) ترکیبات کاتالیستی خاصی را معرفی می کند که در تولید پلی اولفنی به عنوان کاتالیزور استفاده می شوند. این محصولات شرکت اوونیک در مقیاس تجاری تولید می شوند و در سرتاسر دنیا دردسترس هستند.

Catylen® D

Product

Description

Chemical name

CAS registry no

Catylen® D 400  

D donor

Dicyclopentyldimethoxysilane

126990-35-0

Catylen® D 500  

B donor

Diisobutyldimethoxysilane

17980-32-4

Catylen® D 600  

DIP, P donor

Diisopropyldimethoxysilane

18230-61-0

Catylen® D 700  

IBIP

Isobutylisopropyldimethoxysilane

111439-76-0

Catylen® D 800  

NPTMS

n-Propyltrimethoxysilane

1067-25-0

 

1مجموع 5 محصول
1مجموع 5 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر