کاتالیست هیدروژناسیون

کاتالیست هیدروژناسیون

فرآیند هیدروژناسیون یک واکنش شیمیایی را توصیف می کند که شامل افزودن هیدروژن (H2) به یک بخش غیر اشباع است. محصول این واکنش، مولکولی است که در ساختار مولکولی خود دو یا چند اتم هیدروژن اضافی را تحمل می کند.

هیدروژناسیون یک واکنش شیمیایی بین هیدروژن مولکولی (H2) و ترکیب یا عنصر دیگری است که معمولاً در حضور یک کاتالیزور مانند نیکل ، پالادیوم یا پلاتین رخ می دهد. فرآیند هیدروژناسیون معمولاً برای کاهش یا اشباع ترکیبات آلی استفاده می شود. هیدروژناسیون به طور معمول افزودن جفت اتم هیدروژن به یک مولکول ، اغلب یک آلکن است. برای انجام واکنش هیدروژناسیون به یک کاتالیزور هیدروژناسیون نیاز است و هیدروژناسیون غیر کاتالیزوری فقط در دماهای بسیار بالا صورت می گیرد. هیدروژناسیون پیوندهای دو و سه گانه هیدروکربن ها را کاهش می دهد.

فرآیند هیدروژناسیون دارای سه جز، ، بستر اشباع نشده ، هیدروژن (یا منبع هیدروژن) کاتالیزور هیدروژناسیون است و واکنش کاهش در دما و فشارهای مختلف بسته به بستر و فعالیت کاتالیزور انجام می شود.

همان کاتالیزورها و شرایطی که برای واکنش های هیدروژناسیون استفاده می شود نیز می تواند منجر به ایزومریزاسیون آلکن ها از سیس به ترانس شود. این فرآیند بسیار مورد توجه است زیرا فناوری هیدروژناسیون بیشتر چربی ترانس در غذاها را تولید می کند. واكنشی كه پیوندها در حین افزودن هیدروژن از بین می روند ، هیدروژنولیز نامیده می شود ، واكنشی كه ممكن است در پیوندهای كربن-كربن و كربن-هترواتم (اکسیژن ، نیتروژن یا هالوژن) رخ دهد. برخی از هیدروژناسیون پیوندهای قطبی با هیدروژنولیز همراه است.

برای هیدروژناسیون ، منبع هیدروژن خود گاز H2 است که در سیلندرهایی تحت فشار به صورت تجاری در دسترس است. در فرآیند هیدروژناسیون اغلب از گاز هیدروژن با فشار بیش از 1 اتمسفر استفاده می شود که از سیلندرها منتقل شده و گاهی توسط «پمپ های تقویت کننده» تقویت می شود. هیدروژن گازی بطور صنعتی از طریق هیدروکربن ها با فرآیندی که ریفرمینگ بخار شناخته می شود ، تولید می شود.

به استثنای موارد نادر ، H2 در غیاب کاتالیزورهای فلزی نسبت به ترکیبات آلی غیرفعال است. بستر اشباع نشده بر روی کاتالیزور شیمیایی جذب می شود و بیشتر سایت ها توسط این لایه پوشانده می شود. در کاتالیزورهای ناهمگن ، هیدروژن هیدریدهای سطحی (M-H) را تشکیل می دهد که با استفاده از آنها می توان هیدروژن ها را به بستر شیمیایی جذب کرد. پلاتین ، پالادیوم ، رودیم و روتنیم کاتالیزورهای بسیار فعال تشکیل می دهند ، که در دماهای پایین تر و فشارهای پایین تر H2 کار می کنند. کاتالیزورهای فلزی غیر گران بها ، به ویژه آنهایی که بر پایه نیکل ساخته شده اند نیز به عنوان گزینه های اقتصادی تولید شده اند، اما اغلب کندتر هستند و یا به دمای بالاتر نیاز دارند.

کاتالیزور هیدروژناسیون معمولاً به دو دسته وسیع طبقه بندی می شود:

  • کاتالیزور هیدروژناسیون همگن 
  • کاتالیزور هیدروژناسیون ناهمگن

کاتالیست هیدروژناسیون همگن در حلالی که حاوی بستر اشباع نشده است حل می شود. کاتالیست هیدروژناسیون ناهمگن ، ماده جامدی است که در همان حلال با بستر معلق هستند یا با بستر گازی تریت می شود. هیدروژناسیون کاتالیزوری ناهمگن واکنش های مهمی هستند که کاربرد گسترده ای در تولید داروها ، مواد شیمیایی زراعی ، طعم دهنده ها ، رایحه ها و مکمل های غذایی دارند. واکنش ها به طور کلی بسیار انتخابی و به راحتی قابل پردازش هستند. کاتالیزور هیدروژناسیون ناهمگن را می توان اغلب بازیابی و بازیافت کرد. بنابراین جای تعجب نیست که در حدود 10 تا 20٪ واکنش هایی که امروزه برای تولید مواد شیمیایی استفاده می شود ، هیدروژناسیون کاتالیزوری هستند.

فروش انواع کاتالیست هیدروژناسیون از برترین تولیدکنندگان این محصول توسط شرکت پرتوشار انجام می شود. 

هیدروژناسیون, کاتالیست هیدروژناسیون, کاتالیزور هیدروژناسیون, کاهش هیدروژن, فرآیند هیدروژناسیون, فروش کاتالیزور هیدروژناسیون , فروش کاتالیست هیدروژناسیون, کاتالیست هیدروژناسیون همگن, کاتالیست هیدروژناسیون ناهمگن, کاتالیزور هیدروژناسیون همگن, کاتالیزور هیدروژناسیون ناهمگن, فروش کاتالیست هیدروژناسیون همگن, فروش کاتالیست هیدروژناسیون ناهمگن, فروش کاتالیزور هیدروژناسیون همگن,  فروش کاتالیزور هیدروژناسیون ناهمگن

1مجموع 4 محصول
1مجموع 4 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 77 کاربر