کاتالیست نیکل فعال

محصولات کالکات KALCAT و متالیست  Metalyst ساخت شرکت اوونیک کشور آلمان کاتالیست های فلزی فعال بر پایه نیکل، مس یا کبالت هستند. این محصولات فلز فعال همه کاره و مناسب واکنش های هیدروژناسیون هستند و در آب یا پلی اتیلن گلیکول 60 60%wt یا دیستریل آمین ( distearylamine ) تا 40%wt تحویل داده می شوند.

کاربرد کاتالیست نیکل فعال :

 • کاتالیست های نیکل فعال KALCAT برای ساخت اجزای دارویی فعال، طعم دهنده و اسانس و پلی ال ها استفاده می شود.
 • کاتالیست های نیکل فعال Metalyst برای تولید پلی ال ها مانند شکر، آمین های چرب در صنعت ماشین سازی  صنعت شیمی استفاده می شوند.

خواص شیمی فیزیکی کاتالیست نیکل فعال :

Product

Metal content / type

Promotor /
Embedding agent

D50 Particle size

Applications

KALCAT™ 1961

93 % Ni

none/none

28

 • Hydrogenation of nitro to the corresponding amines
 • Hydrogenation of aldehydes and ketones to primary amine

KALCAT™ 2921

93 % Ni

none/none

25

 •  Hydrogenation of CC double bonds
 •   Hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols

KALCAT™ 3063

93 % Ni

none/none

25

 •  Hydrogenation of CC double bonds
 •  Hydrogenation of aromatic nitro to aromatic amine

KALCAT™ 3801

93 % Ni

none/none

28

 • Hydrogenation of hetero aromatics
 • Hydrogenation of aromatics

KALCAT™ 4061

91 % Ni

Cr/none

30

 •  Hydrogenation of CN triple bonds to primary amines
 •  Hydrogenation of aliphatic aldehydes and ketones
 •  Hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols

KALCAT™ 6104

93 % Ni

none/none

30

 •   Hydronation of sugars to sugar alcohols
 •   Hydrogenation of CN triple bonds to primary amines

KALCAT™ 8030

90 % Ni

Fe/none

30

 •  Hydroganation of aromatics
 •  Hydrogenation of aromatic nitro groups in halo nitro aromatics
 •  Hydrogenation of aliphatic aldehydes and ketones

Metalyst™ MC 111

93 % Ni

none/none

28

 • Hydrogenation of olefins to alkanes
 • Hydrogenation of nitriles to the corresponding amines
 • Hydrogenation of carbonyl groups to the corresponding alcohols

Metalyst™ MC 111 DSA

60 % Ni

none/DSA

28

 •  Hydrogenation of fatty nitriles

Metalyst™ MC 113

93 % Ni

none/none

44

 • Hydrogenation of nitro groups
 • Hydrogenation of CN triple bonds to primary amines
 • Reductive alkylation and amination

Metalyst™ MC 113 DSA

60 % Ni*

none/DSA

44

 •   Hydrogenation of Fatty Nitriles

Metalyst™ MC 113 PEG

40 % Ni**

none/PEG

44

 •  Hydrogenation of CN bonds
 •  Hydrogenation of nitro groups
 •  Hydrogenation of CC bonds

Metalyst™ MC 502

87 % Ni

Cr, Fe/none

32

 •  Adiponitrile to HMDA
 •  Hydrogenation of CN bonds
 •  Aceton to isopropanol

Metalyst™ MC 507

94 % Ni

Cr/none

23

 • DNT to TDA
 • Aromatic nitro groups to aromatic amines

Metalyst™ MC 512

86 % Ni

Cr, Fe/none

32

 • Hydrogenation of CN triple bonds to primary amines
 • Hydrogenation of CN double bonds (Imines)
 • Hydrogenation of aromatics

Metalyst™ MC 811

92 % Ni

Mo/none

28

 • Hydrogenation of sugars to sugar alcohols
 • Butynediol to butanediol
 • Hydrogenation of CC double bonds

Metalyst™ MC 813 

92 % Ni

Mo/none

44

  Hydrogenation of sugars to sugar alcohols    

Metalyst™ MC 814

92 % Ni

Mo/none

47

  Hydrogenation of sugars to sugar alcohols    

 

1مجموع 18 محصول
1مجموع 18 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر