کاتالیست نیکل اصلاح شده

کاتالیست های نیکل اصلاح شده ساخت شرکت اوونیک کشور آلمان که در پاستل های روغن گیاهی هیدروزنه قرار گرفته اند با نام تجاری MONCAT شناخته می شوند.

کاربرد کاتالیست نیکل اصلاح شده:

کاتالیست نیکل اصلاح شده بدون آب در سرتاسر دنیا برای هیدروژناسیون روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی استفاده می شوند. سادگی استفاده از کاتالیست نیکل اصلاح شده آن را برای تولید صابون، مارگارین، روغن جامد خوراکی، استریک اسید، 12-هیدروکسی استریک اسید و بسیاری فراورده های دیگر مناسب ساخته است.

خواص شیمی فیزیکی کاتالیست های نیکل اصلاح شده:

Product

Metal content / type

Modifiers

Application

MONCAT

1051

> 17 % Ni

Mg, S

Partial hydrogenation and isomerization of triglycerides and fatty acids

MONCAT

1991

> 21 % Ni

Mg

Full and partial hydrogenation of free fatty acids

MONCAT

2021

> 21 % Ni

Mg

Full and partial hydrogenation of triglycerides

MONCAT

2991

> 23 % Ni

Mg

Hydrogenation of monomer and dimer fatty acids

MONCAT 

3921

> 17 % Ni

Mg

Partial hydrogenation of triglycerides

MONCAT 

4181

> 17 % Ni

Mg, S

Partial hydrogenation and isomerization of triglycerides and fatty acids

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر