کاتالیست فلزات گرانبها

کاتالیست فلزات گرانبها دسته ای از کاتالیست های تولید شرکت اوونیک کشور آلمان با نام تجاری ®NOBLYST می باشد. کاتالیست فلزات گرانبها حاوی فلزات گرانبها بر روی پایه های کاتالیستی گوناگون می باشد.

کاربرد کاتالیست فلزات گرانبها :

کاتالیست فلزات گرانبها برای فرایندهای بستر ثابت مناسب هستند.

کاتالیست فلزات گرانبها برای استفاده در کاربردهای صنعتی و پتروشیمی بسیاری کاربرد دارند.

خصوصیات شیمی فیزیکی کاتالیست فلزات گرانبها :
 

Product

Metal content / type

Support

Form

[Diameter [mm

[Bulk density [kg/m³

Application

Noblyst® 1005

2.0 % Pd

Silicon dioxide

Extrudate

1.5 - 1.7

400 - 500

Hydrogenation

Noblyst® 1006

1.0 % Pd

Carbon

Granules

2.4 - 4.8

400 - 500

Hydrogenation

Noblyst® 1008

4.0 % Pd

Carbon

Extrudate

0.7 - 0.9

320 - 440

Hydrogenation

Noblyst® 1009

12.0 % Pd

Carbon

Granules

1.2 - 2.4

400 - 500

Hydrogenation

Noblyst® 1010

1.0 % Pd

Silicon dioxide

Extrudate

1.5 - 1.7

400 - 500

Hydrogenation

Noblyst® 1500

0.5 % Pd

Aluminium oxide

Extrudate

1.2 - 1.3

500 - 680

Complete saturation

Noblyst® 1505

0.1 % Pd

Aluminium oxide

Spheres

2.0 - 4.0

600 - 760

Selective hydrogenation

Noblyst® 1506

0.3 % Pd

Aluminium oxide

Spheres

2.0 - 4.0

600 - 760

Selective hydrogenation

Noblyst® 1513

0.6 % Pd

Aluminium oxide

Spheres

2.0 - 4.0

650 - 780

Hydrogenation

Noblyst® E39H

0.15 % Pd

Silicon dioxide

Gravel granulate

2.8 – 5.6

1400 -1600

Selective hydrogenation of acetylene in HCL ( VCM process )

Noblyst® E39K

0.15 % Pd

Silicon dioxide

Gravel granulate

2.8 – 5.6

1400 -1600

Selective hydrogenation of acetylene in HCL ( VCM process )

 

12مجموع 47 محصول
12مجموع 47 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر