کاتالیست فلزات واسطه

کاتالیست فلزات واسطه دسته ای از کاتالیست ها هستند که حاوی ترکیبات فعال فلزات واسطه گروه VIII مانند مس هستند. کاتالیست فلزات واسطه تولید شرکت اوونیک کشور آلمان با نام تجاری Octolyst شناخته می شوند. کاتالیست فلزات واسطه Octolyst در هر دو مقدار کم و زیاد شامل درجه بندی هایی است که هیدروژناسیون عالی را حتی در صورت حضور سولفور در ماده اولیه میسر می سازد.

کاربرد کاتالیست فلزات واسطه :

  • هیدروژناسیون آروماتیک هایی که حاوی ناخالصی سولفور هستند.

خصوصیات شیمی فیزیکی کاتالیست فلزات واسطه :

Chemical-physical properties

Product

Metal content / type

Support

Form

Diameter [mm]

Bulk Density [kg/m3]

Application

Octolyst®10126

30-33 % Ni/ 30-37 % Zn

Silicon dioxide

Tablets

4.9 - 5.1

1000 - 1150

Hydrogenation of Aromatics in sulphur-containing feedstocks

  all percentages are given in wt. %       Ni = nickel         Zn = zinc

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر