کاتالیست اکسیداسیون

کاتالیست اکسیداسیون

اکسیداسیون کاتالیزوری فرآیندی است که با استفاده از کاتالیزورها ترکیبات را اکسید می کند که شامل اکسیداسیون ترکیبات آلی توسط اکسیژن موجود در هوا می باشد. چنین فرآیندهایی در مقیاس وسیعی برای اصلاح آلاینده ها ، تولید مواد شیمیایی با ارزش و تولید انرژی انجام می شود. در پتروشیمی با استفاده از فرآیند اکسیداسیون کاتالیزوری ، واسطه های با ارزش بالا مانند اسیدهای کربوکسیلیک ، آلدئیدها ، کتون ها ، اپوکسیدها و الکل ها با اکسیداسیون جزئی آلکان ها و آلکن ها با دیوکسیژن بدست می آیند. این واسطه ها برای تولید کالاهای مصرفی ضروری هستند.

اکسیداسیون انتخابی هیدروکربن ها یک فرآیند صنعتی بسیار مهم است که در آن از کاتالیزورهایی استفاده می شود که معمولاً بر پایه اکسیدهای فلزات انتقالی نظیر اکسیدهای وانادیوم و مولیبدن هستند. واکنش های اکسیداسیون انتخابی را می توان به دو نوع طبقه بندی کرد: مواردی که فقط شامل دی هیدروژناسیون هستند و واکنش هایی که شامل دی هیدروژناسیون و اتصال اکسیژن به مولکول هیدروکربن هستند. یک ویژگی مشترک در میان واکنش های اکسیداسیون انتخابی هیدروکربن ها این است که محصولات مورد نظر اغلب محصولات ترمودینامیکی مطلوبی نیستند. به عنوان مثال ، اکسیداسیون انتخابی هیدروکربن ها معمولاً با اکسیژن یا هوا انجام می شود. از نظر ترمودینامیکی مطلوب ترین محصولات آب و دی اکسید کربن هستند. از طرف دیگر ، محصولات مورد نظر الکلها ، آلدهیدها ، کتون ها ، اسیدها ، انیدریدها یا آلکن ها و دین ها هستند. بعلاوه ، برای هر واکنش دهنده هیدروکربن ، محصولات احتمالی بسیاری از درجه اکسیداسیون قبل از تشکیل اکسیدهای کربن وجود دارد که بسته به نوع کاربرد ، یک یا چند مورد از این محصولات اکسیداسیون جزئی مورد نظر است.

اکسیداسیون کاتالیزوری توسط هر دو کاتالیزور اکسیداسیون ناهمگن و کاتالیزور اکسیداسیون همگن انجام می شود. در فرآیندهای ناهمگن ، بستر گازی و اکسیژن (یا هوا) از طریق کاتالیزورهای جامد منتقل می شوند. متداول ترین محصولات کاتالیست اکسیداسیون ناهمگن، کاتالیزورهای پلاتین و اکسیدهای فعال اکسیداسیون اکسید آهن، وانادیوم و مولیبدن هستند. در بسیاری از موارد ، کاتالیست اکسیداسیون با انبوهی از مواد افزودنی یا پروموترها اصلاح می شود که باعث افزایش نرخ یا انتخاب می شود.

کاتالیزور اکسیداسیون همگن مهم برای اکسیداسیون ترکیبات آلی ، ترکیبات کربوکسیلات های کبالت ، آهن و منگنز هستند. برای ایجاد حلالیت خوب در حلال آلی ، این کاتالیست اکسیداسیون همگن اغلب از اسیدهای نفتنیک و اسید اتیل هگزانوئیک ساخته می شود که بسیار چربی دوست هستند. این کاتالیزور اکسیداسیون همگن واکنش های زنجیره ای رادیکال را شروع می کند ، اکسیداسیون خودکار که رادیکال های آلی را تولید می کند و با اکسیژن ترکیب می شوند واسطه های هیدروپراکسید می دهد و به طور کلی انتخاب اکسیداسیون توسط انرژی پیوند تعیین می شود. به عنوان مثال ، پیوندهای بنزیلیک C-H سریعتر از پیوندهای C-H معطر با اکسیژن جایگزین می شوند.

فروش انواع کاتالیست اکسیداسیون از برترین تولیدکنندگان این محصول توسط شرکت پرتوشار انجام می شود.

اکسیداسیون,  کاتالیست اکسیداسیون,  کاتالیزور اکسیداسیون, اکسیداسیون انتخابی,  فرآیند اکسیداسیون,  فروش کاتالیزور اکسیداسیون,  فروش کاتالیست اکسیداسیون,  فرآیند اکسیداسیون کاتالیزوری,  کاتالیست اکسیداسیون همگن,  کاتالیست اکسیداسیون ناهمگن,  کاتالیزور اکسیداسیون همگن,  کاتالیزور اکسیداسیون ناهمگن,  فروش کاتالیست اکسیداسیون همگن,  فروش کاتالیست اکسیداسیون ناهمگن,  فروش کاتالیزور اکسیداسیون همگن,  فروش کاتالیزور اکسیداسیون ناهمگن

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 77 کاربر