کاتالیست Aerolyst

®Aerolyst نام تجاریی است که شرکت اوونیک آلمان برای کسیدهای فلزی فوم شکل انتخاب نموده که به عنوان کاتالیست یا پایه کاتالیست استفاده می شوند. سری Aerolyst® 3000 بر پایه AEROSIL تولید شرکت اوونیک است که فوم سیلیکا با خلوص بسیار بالا می باشد و سری Aerolyst® 7700 برپایه  AEROXIDE® TiO2 P 25 و فوم تیتانیا است. این محصولات دارای مزایایی مانند توزیع اندازه تخلخل کم و بدون ماکروتخلخل ، حجم تخلخل بالا، مقاومت عالی و خواص سایش است.


خواص شیمی فیزیکی

Product  

Carrier system

Form

[Diameter [mm

[Bulk density*[kg/m³

Application

Aerolyst® 2074

(Aluminium oxide (alpha

Spheres

12.0 - 14.0

approx. 2000

مواد با خلوص بالا

Aerolyst® 3041

Silicon dioxide

Extrudate

1.5 - 1.8

380 - 480

مواد با خلوص بسیار بالا

Aerolyst® 3045

Silicon dioxide

Extrudate

3.4 - 3.9

400 - 500

مواد با خلوص بسیار بالا

Aerolyst® 3047

Silicon dioxide

Extrudate

6.4 - 6.8

400 - 500

مواد با خلوص بسیار بالا

Aerolyst® 7711

Titanium dioxide

Extrudate

1.6 - 1.7

950 - 1150

مواد با خلوص بسیار بالا

Aerolyst® BC 281

Aluminium oxide

"Cylindircal extrudates"

1.5 - 4.5

approx. 460

فرایند کلرینه کردن بنزن با استفاده از مونومر ونیل کلرید

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر