پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان

پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان piperazinyl-propylmethyldimethoxysilane یک مایع شفاف تا کاهی رنگ است. پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان یک ارگانوسیلان دوعاملی است که دو گروه آمینی فعال و متوکسی قابل هیدرولیز دارد. ماهیت دوگانه ی پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان موجب می شود پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان بتواند هم با مواد غیرآلی و هم با پلیمرهای آلی اتصال شیمیایی داشته باشد. بنابراین پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان می تواند به عنوان بهبود دهنده ی چسبندگی و اصلاح کننده سطح استفاده شود.

پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان را با نام های متیل دی متوکسی سیلیل پروپیل پیپرازین Methyldimethoxysilylpropylpiperazine و پیرازین پروپیل متیل دی متوکسی سیلان piperazinepropylmethyldimethoxysilane نیز شناخته می شود.

کاربرد پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان

  • پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان اتصال دهنده ، بهبود دهنده ی چسبندگی و اصلاح کننده سطوح استفاده می شود.
  •  پیپرازینیل-پروپیل متیل دی متوکسی سیلان می تواند به عنوان ماده اولیه در ستنز آمینو سیلانها استفاده شود.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر