پروپیل تری اتوکسی سیلان

پروپیل تری اتوکسی سیلان  propyltriethoxysilane یک آلکیل آلکوکسی سیلان است. پروپیل تری اتوکسی سیلان  یک مایع بی رنگ با ویسکوزیته پایین است. پروپیل تری اتوکسی سیلان در آب حل نمی شود. پروپیل تری اتوکسی سیلان نسبت به پروپیل تری متوکسی سیلان با آب آهسته تر واکنش می دهد.

کاربرد پروپیل تری اتوکسی سیلان

پروپیل تری اتوکسی سیلان یک ماده مهم در تولید سل ژل است.

پروپیل تری اتوکسی سیلان  می تواند برای پودرهای غیر آلی یا مواد پرکننده اصلاح سطح آبگریز ایجاد کند.

پروپیل تری اتوکسی سیلان  یکی از مواد کاتالیستی برای تولید پلی الفین با کاتالیست های زیگلر-ناتان است.

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 73 کاربر